Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mulighed for yderligere udeservering i Grenaa

Serverer/sælger du mad og drikkevarer, har du en virksomhed med helårs drift som er beliggende i Grenaa Midtby?

Kan du svare ja til dette, så kan du komme i betragtning til et af de 3 ny udlagte udeserveringsarealer i Grenaa.

I forbindelse med områdefornyelsen i Grenaa er det blevet besluttet politisk at tilbyde et udeserveringsareal på det nye torve areal ved arresten, på torvet ved Sparekassen Kronjylland samt på det lille torve areal ved parkeringspladsen på Kannikegade/Stationsvej.

Du kan se stederne ved at klikke på billedet nedenfor. Stederne er markeret med rød, gul og blå.

Potentielle Udeserveringsarealer. Link til større billede *15mb(

Klik på billedet for en større version

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et af de 3 arealer, skal du indsende ansøgning til Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk.

Ansøgningen skal foruden virksomhedens cvr.nr indeholde oplysning om forretningskonceptet. Derudover skal du angive hvilket areal, samt hvor stort et areal der ønskes benyttet, og gerne hvordan arealet påtænkes indrettet. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 10. juni 2018 kl. 11.00.

De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på Miljø og Teknikudvalgsmødet den 19. juni 2018.

Ansøger skal kunne opfylde kravet om helårsdrift og skal være beliggende i Grenaa Midtby.

Ved en eventuelt tilladelse skal ansøger kunne henvise til andet end offentlig toiletter, som toiletforhold til både personale og kunder.

Såfremt pladserne ikke besættes i første udbudsrunde, udbydes de til en bredere kreds af ansøgere, der i øvrigt kan leve op til betingelserne, med en forudsætning for, at de kan indgå en aftale med en virksomhed med helårsdrift beliggende i Grenaa Midtby.

Udeservering må foregå hele året, og der betales en takst pr. år/m2. Taksten er i 2018 kr. 101,70 og reguleres hvert år i kommunens takstblad.

Du kan læse nærmere (her) om reglerne for udeservering på kommunens hjemmeside
www.norddjurs.dk/udeservering.

Nyhedsdato: 31.05.2018