Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Entreprenør valgt til Anholt-kystsikring

Der er underskrevet kontrakt på den store entreprise om kystsikring på Anholt.

Vinderen af opgaven er entreprenørfirmaet Zøllner A/S.

I sidste uge underskrev Norddjurs Kommune og entreprenøren kontrakten. Zøllner A/S går i gang med arbejdet i august i år, og hele kystsikringen forventes færdig i maj 2019.

Projektet, som forventes at kunne holdes inden for den afsatte økonomi, består af følgende arbejder:

  • Kystsikringsanlæg bestående af tre bølgebrydere, en mindre høfde på stranden samt skråningsbeskyttelse og sandvold langs vejen.

  • Rørledning til bypass af sand fra havnens sejlløb til den beskyttede kyststrækning etableres permanent. Rørledningen skal fremadrettet benyttes til vedligeholdende sandfodring af kystsikringsanlægget.

  • Nordstrandvej reetableres, når kystsikringsanlægget er udført. Asfaltbelægning udføres sandsynligvis maj 2019.

Den samlede anlægsudgift er på cirka 16. mio. kr. Udover kontrakten med Zøllner A/S vil der komme udgifter til bl.a. reetablering af Nordstrandsvej på Anholt, herunder asfaltarbejder, rådgiverydelser, uforudsete udgifter og øvrige mindre entrepriseopgaver, der kan udbydes lokalt.

Borgmester Jan Petersen glæder sig over, at arbejdet nu går i gang:

”Jeg ser frem til, at både kyst og infrastruktur på Anholt nu bliver fremtidssikret, så fastboende og de mange turister kan have glæde af øen og dens unikke kvaliteter i mange, mange år endnu”.

Liselotte Arentz Sørensen, formand for borgerforeningen på Anholt, siger:

"Det har været en lang rejse at nå i mål. Det er derfor en stor glæde at se, at samspillet af gode kræfter og sund fornuft nu sikrer øens infrastruktur, så vi fortsat kan eksistere som ø-samfund og dele øens kvaliteter med turister og gæster fra nær og fjern. Vi skylder alle, der hjalp os, en kæmpe tak."

Der var i alt indbudt 6 entreprenører, der afgav tilbud den 3. maj 2018.

Nyhedsdato: 30.05.2018