Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet ønsker alle en god sommer

Det er sommer, og der skal være plads til, at unge samles ude i det gode vejr – men det må ikke være til gene for omgivelserne.

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Østjyllands Politi er klar til at gøre det sikkert og trygt for alle at opholde sig i det offentlige rum.

Solen skinner, græsset er grønt, aftenen er lun og der er god plads. Sådan er det mange steder i kommunen, og disse steder kan tiltrække grupper af unge mennesker, og der opstår ofte en hyggelig og glad stemning.

Unge i det offentlige rum

For at sikre, at denne fortælling kan forblive sand, har Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet indgået et samarbejde omkring unge i det offentlige rum. Det går i sin enkelthed ud på, at de unge skal kunne opleve sommeren, og opleve, at de bliver lyttet til, at de kan føle sig trygge vel vidende at deres ophold er kendt og måske under opsyn.

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet, opfordrer til at både de unge, men også de unges forældre, skal være opmærksomme på, at der skal være plads til alle i det offentlige rum.

Desuden opfordres især forældre til børn og unge, om at vise interesse for de unges færden både dag og nat, for herved at bevare muligheden for at unge kan mødes udenfor, uden at blive til gene for andre.

Man kan opleve sommeren flere steder rundt omkring i kommunen. Flere steder findes der bålsteder med brænde og borde/bænkesæt. Disse områder kan frit benyttes af alle, i det omfang ordensreglerne i det offentlige rum bliver overholdt. Det betyder, at musik og forstærkeranlæg skal holdes på et lydniveau, der ikke generer naboerne, affald skal medtages eller efterlades i de opsatte skraldespande, og selvfølgelig skal færdselsloven overholdes, hvad angår knallert – og bilkørsel.

SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune har tidligere oplevet udfordringer med unge i det offentlige rum. På det sidste, er der dog større tilfredshed med udviklingen på området. Politiet udtaler ”Vi er tilfredse med udviklingen, hvor et øget opsyn og et godt samarbejde med UngNorddjurs og kommunens driftscenter omkring forebyggelse af eventuelle gener, og opfølgning af problematikker omkring unges ophold i det offentlige rum, har betydet, at andre gæster og naboer til offentlige opholdssteder oplever færre gener”. Norddjurs Kommunes driftscenter supplerer ”I Auning gik vi forgæves, da der efter sidste skoledag sidste år(,) slet ikke var noget at rydde op. Vi tror, at det må skyldes nogle gode forældre og ansvarlige unge”.

SSP samarbejdet vil løbende være i dialog med de unge og deres forældre for at sikre en god og tryg sommer. Hvis der alligevel skulle opstå situationer, hvor man ikke mener reglerne bliver overholdt skal man kontakte politiet. Herefter vil de øvrige SSP samarbejdspartnere blive inddraget, i forhold til at få løst problemet på bedst mulig måde.

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet har udfærdiget en folder omkring færden i det offentlige rum. Den kan rekvireres ved henvendelse til SSP konsulent Keld Kristensen kk@ungnorddjurs.dk, eller findes på www.ungnorddjurs.dk/SSP. I folderen findes alle nødvendige info.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Joan N. Knudsen
jnk@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 28 05

Nyhedsdato: 01.06.2018