Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokale erhvervsmentorer skal hjælpe flygtninge hurtigere i beskæftigelse

Norddjurs Kommune har indgået samarbejde med Foreningen Nydansker om indsat-sen ’Hjælp en flygtning NU!’, der matcher flygtninge med lokale erhvervsfolk i mentorforløb.

Erhvervsmentorer skal med råd og vejledning hjælpe flygtninge et skridt nærmere det danske arbejdsmarked.

Erhvervslivet er en helt central aktør, hvis Norddjurs Kommune skal lykkes med at integrere de flygtninge, der er kommet til kommunen. Undersøgelser viser, at efter 10 års ophold som flygtning i Danmark, er det kun 25%, der er i beskæftigelse. En statistik som lokale erhvervspersoner i Norddjurs Kommune vil være med til at lave om på.

”Vi tror på, at vi med lokale kræfter i erhvervslivet kan være med til at hjælpe en gruppe flygtninge hurtigere i arbejde. Vi har set resultaterne af den frivillige mentorordning i andre kommuner, og jeg vil derfor opfordre lokale kræfter i erhvervslivet til at melde sig som erhvervsmentorer for flygtninge, så indsatsen også kan blive skudt godt i gang i vores kommune,” siger Else Søjmark, der er formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune.

Hun bakkes op af Dennis Friis Thaagaard, direktør i Sustainor ApS:

”Jeg ser det her som en oplagt mulighed for at bidrage til arbejdsmarkedsintegrationen i vores kommune. Det er en enkel og konkret måde, hvor folk, der allerede er rodfæstet i erhvervslivet, kan gøre en forskel og få flere ressourcer bragt i spil. Til glæde for de nye borgere, men også for vores lokale erhvervsliv og kommunens økonomi.”

20 flygtninge får tilbud om mentorforløb

Målet er, at 20 af Norddjurs Kommunes flygtninge skal igennem et mentorforløb via indsatsen ’Hjælp en flygtning NU!’. Pt. er der oprettet erhvervsmentorkorps i otte andre kommuner, hvor personer forankret i erhvervslivet fungerer som frivillige mentorer for flygtninge. Og indsatsen har vist sig at være et effektivt værktøj. Ifølge seneste opgørelse er 65 % af de flygtninge, som har været igennem et mentorforløb kommet videre i enten job, uddannelse, løntilskud eller praktik.

Erhvervsmentorer kan skabe succesen

Mange af flygtningene har en uddannelse og et arbejdsliv bag sig, men mangler viden om det danske arbejdsmarked til at blive afklaret om, hvordan de kan gøre brug af deres kompetencer i Danmark. Manglende netværk og sprogkundskaber er desuden en udfordring i forhold til at opnå adgang til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Det betyder, at det er svært for dem at finde job, løntilskud, uddannelse eller praktik. De har derfor brug for en hjælpende hånd til at få sat deres kompetencer ind i et dansk perspektiv.

Vil du være frivillig erhvervsmentor?

Som mentor siger du ja til at afsætte gennemsnitligt fire timer om måneden i seks måneder til at mødes med en flygtning fra lokalområdet og give flygtningen en hjælpende hånd til at sætte dennes kompetencer ind i et dansk perspektiv.

Foreningen Nydansker sørger for en grundig introduktion til indsatsen og mentorrollen forud for opstart, følger løbende op telefonisk og tilbyder sparring undervejs i forløbet.

Du kan tilmelde dig som erhvervsmentor via www.erhvervsmentor.dk/bliv-erhvervsmentor eller kontakte projektkoordinator i Foreningen Nydansker, Christina Tengstedt Rasmussen, på 25 94 67 37 for at få mere information.

Indsatsen i Norddjurs Kommune er støttet af Tuborgfondet.

Yderligere oplysninger

Foreningen Nydansker: Helle Thorbøl Møller, seniorkonsulent:
40 45 67 90
htm@foreningen-nydansker.dk

Nyhedsdato: 04.06.2018