Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dansk Byggeris årlige erhvervsanalyse

Dansk Byggeri har netop offentliggjort resultatet af analysen ”Kommunerne og Erhvervslivet”, der rangerer de danske kommuner alt efter, hvor godt erhvervsmiljøet er for Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.

Norddjurs Kommune har i analysen fået en placering som nummer 47 ud af 91. Kommunen fastholder topplaceringer på en række centrale områder for erhvervslivet. Kommunen ligger blandt andet nummer henholdsvis nr. 1 og 2, når det kommer til priser og gebyrer på erhvervsaffald. Kommunen ligger også helt i top, når det kommer til andelen af folkeskoleelever, der har søgt ind på erhvervsuddannelser. Et andet centralt punkt er dialogen med erhvervslivet omkring udbudsopgaver, hvor kommunen også har fået en topplacering

Sammenlignet med sidste år er Norddjurs Kommune faldet med 35 pladser. Det samlede fald skyldes dels strukturelle, demografiske udfordringer, som Norddjurs Kommune traditionelt har haft, eksempelvis antallet af, hvor mange borgere der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kombineret med enkelte store fald på specifikke parametre - især enkeltdele under udbudsområdet og arbejdsklausuler samt en tilbagegang i byggesagsbehandlingstiden - er kommunens samlet placering som nummer 47.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen er opmærksom på tilbagegangen, og ser tætte partnerskaber og dialog som vejen tilbage blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet.

”I Norddjurs Kommune ved vi, at skal vi fortsat være en moderne, erhvervsvenlig kommune er det afgørende, at vi arbejder i tætte partnerskaber med erhvervslivet. Med blandt andet vores løbende dialogmøder med det lokale erhvervsliv agerer vi efter virksomhedernes behov. Vi har stadig ambitioner om at ligge blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Derfor skal vi nu læse analysens bagvedliggende tal i dybden og inddrage dem i vores fremadrettede dialog og samarbejde med virksomhederne, så der på de områder hvor der er plads til forbedring videreudvikles og herved styrker væksten og udviklingen i Norddjurs.”

Et travlt erhvervsliv og fokus på dialog
Også borgmester Jan Petersen ser analysen som et værktøj til at skabe forbedringer og øget samarbejde med erhvervslivet.

"Vi kan se og høre, at erhvervslivet har fået rigtig gang i hjulene, hvilket naturligvis stiller større krav til Norddjurs Kommune. Dansk Byggeris analyse understøtter, at flere af de tiltag, vi allerede har igangsat, har båret frugt. Det viser topplaceringerne på en række områder som eksempelvis på. Vi er også rykket frem på bl.a. udviklingen af antal virksomheder og på vores kommunale udbudspolitik, hvor vi i foråret havde over 80 virksomheder til møde om kommunens kommende udbud og udbudspolitik.”

Borgmesteren slår dog fast, at Norddjurs Kommune stadig har en ambition om en topplacering blandt erhvervsvenlige kommuner.

”Der er stadig plads til forbedringer på en række specifikke områder, hvilket kræver fortsat åbenhed og styrket dialog med virksomhederne, når vi som kommune skal leve op til vores vision om at være en erhvervs- og byggevenlig kommune. For det er vores fornemste opgave at skabe de bedst mulige betingelser for virksomhederne i Norddjurs Kommune, der er dygtige til at innovere og skabe resultater inden for hver deres felt.

Derfor ser jeg også frem til det kommende dialogmøde med Dansk Byggeri, som vi allerede har fastsat i kalenderen. Her får vi mulighed for at drøfte nye muligheder og samarbejder til gavn for erhvervslivet."

Fakta:
Dansk Byggeris analyse baserer sig på 30 indikatorer. De 30 indikatorer er blevet sendt ud til Dansk Byggeris medlemmer, og på baggrund af 76 respondenter vægtet i forhold til vigtighed. Analysen indbefatter dels spørgeskemaer til virksomheder, spørgeskemaer til kommuner samt statistisk materiale.

Nyhedsdato: 21.06.2018