Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beslutning om ansættelses- og anlægsstop

Norddjurs Kommunes økonomiudvalg har onsdag den 6. juni besluttet at gennemføre ansættelses- og anlægsstop. Beslutningen er taget under behandlingen af den samlede budgetopfølgning.

Baggrunden er dels, at budgetopfølgningen for april 2018 viser en række budgetudfordringer, herunder at kassebeholdningen falder markant, dels de foreløbige vurderinger af budget 2019, der viser, at kommunens samlede økonomiske situation er alvorlig. 

Ansættelsesstoppet for hele Norddjurs Kommune er med øjeblikkelig virkning og træder således i kraft den 6. juni 2018.

Stillinger, som allerede er slået op, er dog ikke omfattet. Ansættelsesstoppet er indtil videre gældende indtil vedtagelse af budgettet for 2019, som finder sted til efteråret i år. Hvis forvaltningen vurderer, at der er konkrete ansættelser, som er strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i det konkrete tilfælde.

Anlægsstoppet gælder alle anlæg, der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene. For anlæg, der er omfattet af anlægsstoppet, kan fagudvalget i helt ekstraordinære situationer vurdere, at det af faglige og/eller politiske hensyn, er nødvendigt at foreslå for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, at anlægget gennemføres på trods af anlægsstoppet.

Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen udtaler:

"Af hensyn til kommunens samlede økonomiske situation og for at handle rettidigt inden budgetlægningen for 2019, ønsker vi med beslutningen om anlægs- og ansættelsesstop at undgå en yderligere forværring af økonomien."

Kommunaldirektør Christian Bertelsen siger: "Hovedudvalget med medarbejderrepræsentanter for de forskellige fagområder har været inddraget forud for beslutningen i økonomiudvalget. Der vil endvidere i den efterfølgende implementering være en grundig dialog med de enkelte arbejdssteder med henblik på at tilrettelægge det daglige arbejde under hensyn til ansættelses- og anlægsstoppet."

Kommunalbestyrelsen vil den 12. juni få forelagt sagen og skal formelt set træffe beslutning om anlægsstoppet.

Nyhedsdato: 07.06.2018