Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommune glæder sig over, at Grenaabanen er klar til testkørsler

Aarhus Letbane meldte fredag eftermiddag ud, at anlægget på Grenaabanen nu er klar til de indledende testarbejder. Man vil derfor allerede fra denne uge kunne se tog på Grenaabanen.

Fra uge 29 vil man atter kunne se tog igen på Grenaabanen. Den melding kom Aarhus Letbane med fredag eftermiddag i et nyhedsbrev på deres hjemmeside.

Aarhus Letbane vil nemlig påbegynde det indledende testarbejde, som blandt andet omfatter test af, hvor tæt faste genstande er på letbanesporene, ligesom man også vil teste afstand fra letbanetog til perronerne.

Aarhus Letbane kunne oplyse om, at det især er det store, 39 meter lange Tango-letbanetog, som skal betjene kommende passagerer, man tager i brug til de kommende testkørsler. Toget er i stand til at køre op mod 100 km/t på strækningen mod Grenaa; men de første testkørsler vil midlertidig blive udført med max. 10-20 km/t for at teste sikker passage på strækningen. Senere skruer Aarhus Letbane op for både intensitet og hastighed.

Udvalgsformand for miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune Jens Meilvang glæder sig over nyheden om igangsætningen af de indledende testkørsler:

”Det er rigtig dejligt, at Grenaabanen ikke bare teknisk færdigbygget, men også at vi nu kan se letbanetog kørende på strækningen. Godt nok ikke i drift men i kraft af indledende testkørsler, som er et skridt frem mod realiseringen af letbanen mod Grenaa, som jeg glæder mig rigtig meget til.”

Aarhus Letbanes benyttede også udmeldingen om testarbejdet på deres hjemmeside til at advare mod at færdes på baneterrænet, idet man desværre har oplevet personer bruge sporene som gangsti. Med igangsætning af testarbejdet vil man nu både kunne møde store arbejdsmaskiner og letbanetog, forvilder personer sig ind på sporene. Aarhus Letbane kunne derfor ikke advare nok mod at krydse eller gå på letbanesporene, som både er forbudt og livsfarligt

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Heidi Johannesen, kommunikationsmedarbejder, Norddjurs Kommune
hij@@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 10 47

Nyhedsdato: 17.07.2018