Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommune forbedrer ventefaciliteter ved Grenaa Station

Norddjurs Kommune gør en indsats for, at Letbanen bliver attraktiv, når den en dag bliver færdig.

Fredag den 26. januar åbner Norddjurs Kommune dørene op for de forbedrede ventefaciliteterne på Grenaa Station. 

Norddjurs Kommune fik den 31. oktober sidste år endelig godkendelse fra Letbaneselskabet og Bane Danmark til at forbedre ventefaciliteterne på Grenaa Station. I dag fredag åbnes dørene til et ny anlagt opvarmet og renoverede toiletter. De nye ventefaciliteter er anlagt af hensyn til Letbanens passagerer; men åbnes allerede nu, så andre også kan få nytte af dem, mens vi venter på Letbanen.

Udvalgsformand for Norddjurs Kommunes teknik- og miljøudvalg Jens Meilvang glæder sig over forbedringen af ventefaciliteterne:

"Det er dejligt at se resultaterne af den række forbedringer, som Norddjurs Kommune de seneste år har haft ansvaret for at gennemføre, og som skal forbedre forholdene for Letbanens passagerer. Grenaa Station fungerer jo også som trafikknudepunkt for busserne, så de mange busrejsende får også glæde af de forbedrede ventefaciliteter. "

I forbindelse med at Letbanen kommer til Grenaa, har Norddjurs Kommune de seneste år gennemført en gennemgribende renovering af stationsbygningen på Trustrup Station. I tilknytning her til er også planlagt en udvidelse af det tilhørende parkeringsareal, som realiseres inden for de næste seks måneder. Derudover besluttede Norddjurs Kommune i september 2017 at etablere Hessel Station, hvor der i november sidste år blev taget det første spadestik, og som vil stå færdig sidst i marts i år.

"Vi vil gerne skabe gode forhold for de kommende letbane passagerer, og vi ved, at gode vente faciliteter, stationsnærhed og tilgængelighed har stor betydning for anvendelsen af kollektiv trafik ikke mindst til pendlertrafik", fortæller Jens Meilvang, der samtidig pointerer, at også Hessel Station får gode vente- og toiletfaciliteter men også en stor parkeringsplads samt overdækket og aflåst cykelparkering.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jens Meilvang, udvalgsformand for teknik- og miljøudvalget
Norddjurs Kommune
jem@norddjurs.dk
Tlf.: 24 24 16 00

Mads Holm-Petersen, udvikler, miljø- og kulturforvaltningen
Norddjurs Kommune
mhp@norddjrus.dk
Tlf.: 89 59 40 26

Nyhedsdato: 29.01.2018