Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Projekt skal forebygge genindlæggelser

Genindlæggelser er generelt et stort problem for både borgere og sundhedsvæsen, og derfor har Regionshospitalet Randers og Norddjurs Kommune nu indledt et samarbejde om at komme problemet til livs.

Regionshospitalet Randers modtog i 2016 ca. 6.000 akutte patienter fra Norddjurs Kommune. 727 af disse blev senere genindlagt. Dette tal vil Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers og Visitationsafdelingen i Norddjurs Kommune nu forsøge at nedbringe i et samarbejde, hvor kommunens visitatorer tilbyder samtaler med
akutte patienter fra Norddjurs, når de er indlagt på hospitalet.

- Vi er interesseret i, at alle borgere får den rette behandling hurtigt både på hospitalet og i det videre forløb i kommunen. Derfor har vi indgået dette samarbejde med Norddjurs Kommune, hvor vi gennem en tidlig og koordineret indsats sammen vil forsøge at forebygge genindlæggelser ved effektiv opsporing af borgernes behov for kommunale tilbud, der kan hjælpe dem godt videre i deres behandlingsforløb, siger Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers

Lars Møller (S), formand for voksen-og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, siger:
-Der er mange lovende perspektiver i projektet. Først og fremmest for borgerne, som kan få den rette hjælp hurtigere og på en mere effektiv måde, men også for kommune og regionshospital, fordi vi bliver endnu bedre til at løse opgaven i tæt dialog og koordinering med hinanden.

Samarbejde om patienterne

Akutafdelingen har stillet arbejdsplads til rådighed for kommunens visitatorer, der hver dag samarbejder med afdelingens sygeplejersker om borgerne fra Norddjurs Kommune. Sygeplejerskerne fra Akutafdelingen har den første kontakt med patienterne og spørger dem, om de ønsker at tage imod tilbuddet om visitation i afdelingen.

- Giver patienterne samtykke på hospitalet, tager vi kontakt til patienten straks derefter, og sammen med vedkommende lægger vi en plan for udskrivelsen og det videre forløb i kommunen. Vi har en ide om, at tager vi hånd om patienten tidligt, kan vi hurtigere sikre de rette kommunale tilbud til borgerne, og dermed hjælpe dem godt på vej videre i deres behandling – og undgå at borgerne genindlægges på hospitalet, siger Jeanette Rokbøl, leder af Visitations- og hjælpemiddelafdelingen i Norddjurs Kommune.

Fokus på borgere der ikke er kendte af kommunen

Alle borgere fra Norddjurs får tilbudt visitation i Akutafdelingen. Kommunen har et særligt fokus på de borgere, der ikke i forvejen modtager kommunale ydelser.

- Vi er særligt interesserede i de borgere, vi ikke kender i forvejen. Det kan jo være, at vi møder borgere, der har behov for kommunale tilbud for at blive raske i stedet for indlæggelse på hospitalet, siger Jeanette Rokbøl.

Interesse fra borgerne

Samarbejdet mellem Akutafdelingen og Visitationsafdelingen blev indledt i oktober 2017, og kører frem til oktober 2018. Siden samarbejdet begyndte er 322 borgere fra Norddjurs blevet spurgt om de ønsker samtale med kommunens visitator i afdelingen, heraf har 172 takket ja. Flere borgere er efter visitation på hospitalet blevet viderebehandlet i Sundhedsskolen i Grenaa, Rehabiliteringsteamet i Norddjurs og til hjemmehjælp, ligesom der også i nogle tilfælde er henvist til socialafdeling og Jobcenter.

Yderligere oplysninger:

  • Bente Fogh, oversygeplejerske i Akutafdelingen, tlf.:22 18 87 24

  • Lars Møller, formand for voksen-og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, tlf. 60 75 10 90

  • Jeanette Rokbøl, leder af Visitations- og hjælpemiddelafdelingen, Norddjurs Kommune, tlf.:21 32 39 71

Fakta:

  • Samarbejdet mellem Akutafdelingen og Visitationsafdelingen blev indledt i oktober 2017 og kører frem til oktober 2018.

  • Alle borgere fra Norddjurs Kommune tilbydes visitation på hospitalet. Norddjurs Kommune har særligt fokus på den gruppe patienter, der ikke i forvejen modtager kommunale ydelser.

Foto: Mette Andersen, sygeplejerske og visitator fra Norddjurs Kommune tilser en patient i Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers. Billedet er taget af: Helle Brandstrup Larsen.

Nyhedsdato: 09.02.2018