Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyt projekt sætter fokus på fødevarer

Et tilskud på kr. 223.000 fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje skal bruges til at udvikle Norddjurs’ lokalområder og skabe unikke oplevelser med udgangspunkt i de lokale fødevarer.

Fødevarer spiller en central rolle i Norddjurs, hvor næsten hver fjerde beskæftigede i den private sektor arbejder indenfor fødevareområdet i fx produktion, forarbejdning og restaurationer. Dette stærke fundament skal projektet ’Best of Norddjurs’ bygge videre på.

Projektet tager udgangspunkt i områderne Fjellerup, Bønnerup, Høbjerg og Norddjurs' skove. Eksperter i form af madhistorikere og kokke vil kortlægge lokalområdernes råvarer og fødevareaktører. Derefter vil de i samarbejde med lokalsamfundene udvikle nye produkter og aktiviteter, der sætter fokus på de fire elementer kyst, skov, have og mark. Målet er endvidere at styrke identitetsfølelsen i landsbyerne og kompetenceudvikle de lokale producenter, gårdbutikker, slagtere, kroer osv. for på den måde at skabe vækst.

Mad med vækstmuligheder

Formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune, Else Søjmark, ser store muligheder i projektet:

"Vi har i Norddjurs en markant styrkeposition på fødevareområdet, hvor en lang række lokale virksomheder og råvarer af høj kvalitet bidrager med arbejdspladser og kulinariske oplevelser til glæde for lokale borgere og besøgende. Vores land-distrikter ligger dog stadig inde med store uforløste potentialer på fødevare-området, hvilket vi vil aktivere med Best of Norddjurs. På den måde kan vi bidrage til at skabe positiv udvikling og endnu flere arbejdspladser i landsbyerne - og dermed styrke lokalsamfundene. Vi er utrolig glade for at Erhvervsstyrelsen har valgt at støtte op om dette arbejde."

Projektaktiviteterne støttes af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje med et tilskud på kr. 223.000. Norddjurs Kommune, der er fungerende projektholder, bidrager med samlet kr. 170.000, hvoraf kr. 100.000 er bevilliget fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje.

Det Grønne Museum er partner på projektet, der løber over en 12-måneders periode frem til februar 2019.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Ulrik Christensen
Erhvervs- og Miljøchef, Norddjurs Kommune
uc@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 46

Nyhedsdato: 15.02.2018