Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Letbanen giver lettere og hurtigere adgang til uddannelserne i Grenaa

Uddannelsesinstitutioner i Grenaa ser frem til, at letbanen kommer til Djursland. Den gør ikke bare transporten for deres studerende nemmere, den giver også uddannelserne anledning til at tænke i nye målgrupper.

Grenaa har et stort udbud af ungdoms- og videregående uddannelser. Institutioner som Grenaa Gymnasium, Erhvervsakademi Dania, Viden Djurs, Social- og Sundhedsskolen samt VIA University College bidrager til byens identitet som uddannelsesby. Uddannelsesstederne ser frem til, at letbanen kommer til at køre. Letbanen vil ikke bare gør transporten for deres studerende nemmere, den giver også uddannelserne anledning til at tænke i nye målgrupper i kampen om at tiltrække nye studerende.

På Grenaa Gymnasium, hvor man udover STX Studentereksamener og HF også udbyder en kostskole og en international linje, fortæller lektor Helene Berndorff Kristensen:

"At vi får letbanen til Grenaa kommer til at betyde lettere og hurtigere adgang til uddannelse for alle unge på Djursland, men også for de unge længere væk fra, der har lyst til søge den internationale studentereksamen (IB) på Grenaa Gymnasium. De vil nu have adgang til et effektivt transportmiddel, der gør det lettere at pendle til Grenaa helt fra Aarhusområdet."

Pædagoguddannelsen hos Via University College i Grenaa er også en af de uddannelsesinstitutioner, der aktivt vil bruge letbanen i deres arbejde for at tiltrække nye studerende. Her oplever man, at flere og flere får øjnene op for uddannelsen i Grenaa, og ser letbanen som en spændende mulighed, der vil understøtte den gode udvikling. Lektor på pædagoguddannelsen Lars Østrup Brøgger fortæller:

"Jeg forestiller mig, at vi med en letbane til Grenaa bliver endnu mere attraktive for studerende fra især det østlige Aarhus. Her vil en nem transport til Grenaa være endnu et godt argument for at vælge os til som uddannelse. Derudover bliver det for mange unge på Djursland lettere at komme til Grenaa end ind til uddannelsesinstitutionerne i Århus C".

Også for de pædagogstuderende, der allerede har valgt Grenaa til, bliver letbanen en kærkommen transportmulighed:

"En større del af pædagoguddannelsen foregår i praktik, og her kan det ofte være en udfordring for vores studerende at komme til med de hidtidige transporttilbud. Praktikken er ofte placeret i byerne langs letbanen, så letbanen bliver også en god løsning, når de studerende skal i praktik" slutter Lars Østrup Brøgger.

Grenaa er gennem de senere år blevet endnu mere attraktiv for unge, idet byen tilbyder en bred vifte af uddannelser og boliger for unge. Norddjurs Kommune understøtter udviklingen og har indenfor de seneste år blandt andet indviet en ny, stor social- og sundhedsskole og spændende ungdomsboliger på en tidligere fabriksgrund midt i byen. Også indenfor de tekniske uddannelser, IT og spiludvikling er Grenaa med helt fremme.

Fakta

Når Letbanen åbner, sker det med timesdrift fra Grenaa Station til Aarhus C. Datoen for åbningen kendes endnu ikke.

Letbanen får generel stor betydning for Norddjurs Kommune i forhold til bosætning samt tiltrækning af virksomheder og arbejdskraft. Norddjurs Kommune arbejder på at udnytte mulighederne i letbanen fuldt ud og har blandt andet afsat ekstra midler i 2018 til at sætte gang i mobilitetsprojekter, som gør det endnu mere attraktivt at bruge letbanen og styrker sammenhængen i det kollektive trafiksystem i Norddjurs Kommune.

Nyhedsdato: 20.02.2018