Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Nyt frivilligråd klar til 2019

Norddjurs Kommunes nye frivilligråd mødtes for første gang den 17. december 2018.

Her fik frivilligrådet en ny formand og næstformand, og rådet tog hul på diskussionen om, hvordan frivilligpuljen skal bruges i 2019.

Fem nye medlemmer i frivilligrådet

Frivilligrådet fik fem nye medlemmer, da der den 21. november 2018 blev afholdt valg til rådet. Valget blev traditionen tro afholdt på Frivilligdagen, hvor frivillige på det sociale område var samlet til festmiddag og indslag fra den frivillige verden. De fem nye medlemmer er Børge Jacobsen fra Digterparkens Venneforening, Kai Hansen fra Fysisk Aktiv for Sjov, Marianne Andersen fra Natteravnene, Per Jensen fra Djurs Handi og Lis Mogensen fra Café Grenaa.

På frivilligrådets første møde den 17. december 2018 blev Henning Hansen valgt til formand og Kristian Stougaard Poulsen blev valgt til næstformand.

Bindeleddet til Norddjurs Kommune

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør ind i Norddjurs Kommune. Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via frivilligrådets årlige dialogmøde med voksen- og plejeudvalget. Frivilligrådet er med til at skabe synlighed omkring de frivillige foreninger og deres arbejde f.eks. på Frivilligdagen, hvor frivilligrådet kårer Årets Frivillig. Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen.

Færre midler i frivilligpuljen 2019

Det frivillige sociale område er også berørt af besparelserne i Norddjurs Kommune. Det betyder, at frivilligrådet i 2019 kan uddele 200.000 kr. til frivillige initiativer på det sociale område. I 2018 er der uddelt 677.835 kr. til frivilligt socialt arbejde. Det betyder, at færre foreninger kan opnå støtte i 2019, og at de, der får midler, kan forvente at få tildelt et mindre beløb end tidligere.

Frivilligrådet var på deres møde enige om, at der er utrolig mange gode frivillige kræfter ude i de mange frivillige sociale foreninger, og at de stadig er derude og brænder for det frivillige sociale arbejde. Formand for frivilligrådet, Henning Hansen siger om besparelserne: ”Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at frivilligpuljen er blevet reduceret så kraftigt. Men vi håber, at de frivillige i Norddjurs vil finde nye løsninger og fortsætte deres gode arbejde på trods af mindre støtte fra frivilligpuljen. Vi vil som frivilligråd gøre vores for at støtte op om det frivillige arbejde i det kommende år.”

Frivilligrådet 2019

Kategori: Ældre og pensionister

Jens Anker Laursen, Ældresagen Rougsø-Sønderhald (siddende) Kristian Stougaard, Ældresagen Grenaa (siddende) Børge Jacobsen, Digterparkens Venneforening (nyvalgt)

Kategori: Sundhed, sygdom og handicap

Winnie Åkesson, Hjernesagen (siddende) Kaj Aagaard, Dansk Blindesamfund (genvalgt) Kai Hansen, Fysisk Aktiv for Sjov (nyvalgt)

Kategori: Børn og unge

Jimi Haumann, Ungdommens Røde Kors (siddende) Marianne Andersen, Natteravnene Grenaa (nyvalgt) Per Jensen, Djurs Handi (nyvalgt) Marianne Jensen, Djurs Handi (suppleant)

Kategori: Andre

Henning Hansen, Røde Kors Rougsø (siddende) Lis Mogensen, Café Grenaa (nyvalgt) Eva Birch, Kirkens Korshær Auning, (suppleant)

Fakta om frivilligrådet i Norddjurs Kommune

Frivilligrådet støtter, inspirerer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet er bindeled mellem det frivillige sociale arbejde og Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet kommer med forslag til Norddjurs Kommunes frivilligpolitik samt fordeling af Frivilligpuljen til det politiske udvalg.

Frivilligrådet planlægger og afholder Frivilligdagen; den årlige festdag i november for frivillige sociale foreninger. På denne dag afholdes der også valg til frivilligrådet og Årets Frivillig kåres.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for frivilligrådet
Henning Hansen
henninghansen1954@gmail.com
Tlf. 26 82 88 83

Frivilligkonsulent i Norddjurs Kommune
Kathrine Lund Jacobsen
klj@norddjurs.dk
Tlf. 23 32 17 90

Nyhedsdato: 21.12.2018