Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Startskud for kystsikring på Anholt

Kystsikringsprojektet på Anholt har været længe undervejs, men nu tages de første spadestik til det store anlægsarbejde, der skal sikre Nordstrandvej, som er Anholts hovedfærdselsåre.

Norddjurs Kommune har skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Zøllner A/S, der vandt opgaven ved udbudt licitation. De står nu klar til at realisere det første og største kystsikringsprojekt i Norddjurs’ historie.

Midlertidig anløbskaj i Anholt Havn
Midt i august ankommer det første sjak, som skal gøre klar til anlægsarbejdet. Folkene skal bygge en skurby og på indersiden af havnen, mod nord, skal der bygges en midlertidig anløbskaj. Her skal store stenpramme med granitmaterialer lægge til. Der er for lavt vand til, at de kan sejle direkte til anlægsområdet, og i havnen ligger de også beskyttet mod vind og vejr. Stenene transporteres videre over land og gæster, der plejer at besøge Anholt udenfor højsæsonen, vil derfor møde et meget anderledes leben på - og omkring havnen.

Bølgebrydere på 70 meter
Der skal bygges tre store bølgebrydere af granitmaterialerne. De får en længde på cirka 70 meter og placeres 80 -130 meter ud for kysten. Bølgebryderne forventes færdige i marts 2019, og i løbet af ca. 5 år vil de skabe bugter med bred, hvid sandstrand. Bølgebryderne er store, og de vil ændre landskabet langs Nordstrandvej markant. Det vil komme til at se voldsomt ud i starten, indtil sandet bliver aflejret bag bølgebryderne.

Nordstrandvej genopstår
Når bølgebryderne er færdigbyggede, etableres en permanent rørledning til forsyning af sand (sandfodring) fra havnens sejlløb til kysten bag kystsikringsanlægget. Den løbende sandfodring er en del af den fremtidige vedligeholdelse af kystsikringen. Nordstrandvej anlægges som sidste del af det samlede projekt i maj 2019, og projektet afsluttes, når vejstrækningen igen er asfalteret.

Samlet forventes anlægsudgifter på godt 16 mio. kr. Størstedelen dækkes af midler fra staten, lodsejerbidrag og lokal crowdfunding. Norddjurs har dertil bevilliget en mindre, nødvendig restfinansiering.

Læs mere om kystsikringsprojektet

Nyhedsdato: 08.08.2018