Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyt værktøj styrker demens-indsatsen

”Demenskammeraten” er et nyt digitalt videndelingssystem, der giver den rette fagligt underbyggede ”værktøjskasse” til at yde den optimale pleje og omsorg for mennesker med en demenssygdom.

Mennesker med en demenssygdom kræver en særlig individuel, sammensat omsorg, som stiller krav til både faglig viden, struktur i hverdagen og ikke mindst indgående kendskab til mennesket bag sygdommen. Hvem er personen? Hvilken historie ligger bag? Hvilke glæder, sorger og funktionsevne har personen? Og hvordan påvirkes alle disse egenskaber af sygdommen demens?

”Vi oplevede et stort behov for et fælles overblik, hvor al den viden, der var i organisationen blev delt og drøftet udfra de samme demensfaglige teorier - til hele personalegruppen. Både i forhold til borgernes demensdiagnose, aktuelle udfordringer i adfærd, personlighed, vores løbende opfølgning på tværfaglige indsatser og muligheden for daglige opfølgninger med et systematisk og hurtigt overblik på én og samme skærm",  Helle Thomsen, plejecenterleder på Fuglsanggården i Norddjurs Kommune. 

Fælles sprog

Demenskammeraten er bygget op, så den understøtter og giver et fælles fagligt sprog blandt personalet i overleveringsmøderne omkring borgerne. Den giver et øjeblikkeligt visuelt overblik over borgernes trivsel. Den understøtter f.eks. personalet i at vurdere hvilke borgere, som kræver ekstra fokus den pågældende dag, hvilke plejeindsatser, der er optimale i forhold til en borger med en given adfærd, i en given periode.

"Og efter interaktion med borgeren giver personalet feedback, så der er mulighed for evaluering og efterfølgende justering af indsatser",  siger Søren Møller, Technical Director, InCare Systems

Personen i centrum

”Demenskammeraten” faciliterer personalets anvendelse af den neuropædagogiske og personcentrerede tilgang til plejen og giver på den måde personalet mulighed for at yde den optimale pleje til borgeren med en demenssygdom.

Når borgerens generelle sundhedstilstand, fysiske sygdomme og funktionsniveau er afklaret, bygger ”Demenskammeraten” videre på tre faktorer omkring mennesker med demenssygdom, som ikke kan adskilles: Det er de adfærds- og psykiske symptomer, som kommer til udtryk ved den enkeltes demenssygdom; borgerens personlighed og livsrygsæk, og ikke mindst Tom Kitwoods anerkendte socialpsykologiske teori om de fem behov: Inklusion, tilknytning, beskæftigelse, trøst og identitetsfølelse, som alle er begreber, der sætter mennesket før sygdommen.

Effekter

”Demenskammeraten” er lige nu i test og de forventede resultater er mere målrettet og individuel omsorg til borgerne samt bedre arbejdsmiljø, da personalet, uanset vidensniveau, bliver inddraget i det fælles sprog omkring deres arbejdsopgaver, og får øget kompetencer til at sikre optimale livsvilkår i dagligdagen hos borgerne.

Demenskammeraten er udviklet i et Circular Co-Creation samarbejde mellem MTIC, Plejecenteret Fuglsanggården i Norddjurs Kommune, InCare Systems, VIA Aldring & Demens og en række følgekommuner (Aarhus Kommune, Viborg Kommune og Favrskov Kommune).

Nyhedsdato: 05.04.2018