Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyvalgte politikeres intro-forløb er nu i mål

Norddjurs Kommune satte i april punktum for introduktionsforløbet for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Forløbet har givet viden og indsigt - og en fælles platform for det videre arbejde.

Det skete ved et afsluttende møde den 5. april, hvor man evaluerede på valgperioden indtil nu. Borgmester Jan Petersen bød velkommen, og herefter samlede kommunaldirektør Christian Bertelsen op på forløbet for efterfølgende at sætte fokus på konkrete emner, der var behov for at drøfte. Herefter var der sat tid af til spørgsmål, hvor politikerne kvitterede med spørgsmål, så dialogen fik gode betingelser.

Kristina Hviid blev ved kommunalvalget i november 2017 valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre. Introduktionsforløbet har givet hende en god opstart, og hun har oplevet stor lydhørhed overfor nye forslag og nye måder at arbejde på:

”Vi er blevet taget godt imod, og det har været tydeligt, at der var et stort ønske om, at vi skulle sættes ordentligt ind i emnerne fra start. Jeg har mærket en stor åbenhed og lydhørhed overfor nye ideer og forslag. Direktørerne har været virkelig gode til at sætte os ind i deres fagområder – på en måde, så det var til at forstå. Det har også været dejligt, at kommunaldirektøren har afsat tid til at mødes med os hver især”, siger hun.

Det glæder kommunaldirektør Christian Bertelsen, som med kommunens introduktionsforløb netop ønsker at ruste lokalpolitikere til arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem. Samtidig ser han forløbet som et godt udgangspunkt for at videreudvikle og styrke den måde, kommunalbestyrelsen arbejder på:

Han fortæller:

”Med introduktionsforløbet slår vi flere fluer med ét smæk: Vi sætter de nyvalgte ind i rammerne for deres arbejde, informerer om fagområder, hvad forvaltningen kan hjælpe med og så videre. Men vi inviterer også til at skabe en ny, fælles platform for den nye kommunalbestyrelse. Ambitionen er at arbejde endnu mere strategisk og i dybden, også i de sammenhænge, hvor vi samarbejder med de øvrige østjyske kommuner f.eks. i Business Region Aarhus”.

Borgmester Jan Petersen (S) ser introduktionsforløbet som en god måde at kickstarte samarbejdet i den nye kommunalbestyrelse:

”De nyvalgte bliver sat ind i, hvordan det hele fungerer, men det er også en stor fordel for de rutinerede politikere at blive mindet om, hvordan rammerne for vores indsats er skruet sammen. Det giver et fælles ståsted og udgangspunkt, som er meget værdifuldt – også når vi videreudvikler vores måde at arbejde – og samarbejde- på”, siger han.

Fakta

Introduktionsforløbet for politikerne, der begyndte den 30. november 2017 og sluttede den 5. april 2018, har budt på følgende:

  • Informationsmøde for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.
  • Fælles introduktion for kommunalbestyrelsen til regler og rammer, budget og økonomi samt borgerrådgivning. 
  • Tilbud om deltagelse i Kattegatkursus hos COK. 
  • Løbende introduktion i fagudvalgene for fagudvalgsmedlemmerne.
  • 1:1 samtaler med kommunaldirektøren. 
  • Fælles introduktionsmøde til de forskellige fagområder. 
  • Opsamlingsmøde, hvor der gøres status på det kommunalpolitiske arbejde.

Medlemmerne har fået ”Håndbog for Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer” samt KL Håndbogen, som både kan bruges som håndbog og opslagsværk. Desuden har politikerne fået udleveret en vejledning i håndtering af chikane.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester. Mobil: 27 85 24 51
Kristina Hviid, medlem af kommunalbestyrelsen. Mobil: 40 15 81 14
Christian Bertelsen, kommunaldirektør. Mobil: 24 91 24 36

Nyhedsdato: 20.04.2018