Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Første skridt er taget til naturaktivitetsplads ved Enslevgård

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse vedtog på sit møde i tirsdags den 10. april forslag om at igangsætte arbejdet med at etablere en naturaktivitetsplads ved Enslevgården vest for Grenaa.

På Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelsesmøde i går tirsdag den 10. april godkendte politikerne dels et forslag om at frigive 100.000 kr. af anlægsmidlerne fra budget 2018, men også et forslag om at yde et tilskud på 117.000 kr. af restbudgettet for 2015 til opstart og medfinansiering af en naturaktivitetsplads ved Enslevgården beliggende vest for Grenaa.

Enslevområdet, på kanten af Kolindsund, er i dag et rekreativt område med mangeartede fritidsaktiviteter og med et godt forbundet net af naturstier. Norddjurs Kommune ejer en stor del af området inklusiv Enslevgården, som i dag anvendes som fritidssted for lokale foreningers forskellige aktiviteter. Lystfiskerforeningen har blandet andet haft opdræt af ørredyngel i gårdens staldbygning, og stuehuset fungerer i dag som samlingssted for lystfiskerne.

Norddjurs Kommune ønsker nu at udvikle området yderligere med etablering af en naturaktivitetsplads.

Midlerne, som er blevet frigivet til projektet, skal blandt andet anvendes til at afholde fire offentlige arrangementer i perioden fra april-maj 2018, hvor brugerne inviteres til at tage del i processen.

Heidi Jensen Madsen, der er ingeniør i Norddjurs Kommune samt projektleder på projektet fortæller:

”Som led i en inddragelsesproces, vil vi i tæt samarbejde med aktuelle aktører i området afholde fire offentlige arrangementer, så vi kan vise stedets potentiale for både eksisterende og nye brugergrupper og blive klogere på deres behov og ønsker til udvikling af området”.

Hun tilføjer, at kommunen sideløbende med inddragelsesprocessen vil søge ekstern medfinansiering til etablering af naturaktivitetspladsen.

Naturaktivitetspladser kan bestå af legepladser, outdoor fitness mm.; men med kommunens brugerinddragelse vil andre aktiviteter og muligheder kunne blive en realitet.

Fakta

Enslevgården er en kommunal ejet ejendom, som anvendes som fritidssted for forskellige aktiviteter og fungerer som samlingssted for foreninger. Gårdens udenomsarealer er indrettet med shelters, bålsted, madpakkehus og kanobro. Faciliteterne er offentligt tilgængelige og forbindes via kløverstierne til Grenaa by, havn, strand og plantage.

Området mellem kulturhuset Pavillonen og Engslevgården rummer i forvejen forskellige rammer for friluftsaktivitet som Æblelunden, Engsøen, Hundeskoven og Grenaaen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Heidi Jensen Madsen, ingeniør, Norddjurs Kommune
hej@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 03

Nyhedsdato: 18.04.2018