Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Café Grenaa tilbyder økonomi- og gældsrådgivning til socialt udsatte

Projekt ”På Fode Igen” er et nyt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og KFUM's Sociale Arbejde. Rådgivningen ydes af frivillige bankrådgivere, revisorer og jurister til mennesker, der pga. deres livssituation ikke har mulighed for at søge rådgivning andre steder.

Et nyt projekt henvendt til socialt udsatte har set dagens lys i Norddjurs Kommune. Projekt ”På Fode Igen” er resultatet af et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og KFUM's Sociale Arbejde om økonomi- og gældsrådgivning henvendt til mennesker, der pga. deres livssituation ikke har mulighed for at søge rådgivning andre steder.

Socialt udsatte, psykisk syge, pensionister, borgere med alkoholproblemer og/eller misbrug eller personer med diagnoser, der er udfordret i hverdagen, kan få gavn af tilbuddet.

Rådgivningen ydes af frivillige med en relevant faglig baggrund som f.eks. bankrådgivere, revisorer eller jurister.

Kenneth Flammild, der er leder Café Grenaa fortæller, at det er afgørende, at rådgiverne er klædt på til at møde borgerne, hvor de er:

”Udover rådgivernes faglige kompetencer er det vigtigt, at de har en forståelse for borgernes livssituation, og deres personlige overskud, da borgerne ikke selv kan overskue at skabe et overblik over deres økonomiske situation.”

Kenneth Flammild fortæller fortsat, at en del af hjælpen også omhandler klare forventninger til borgerne:

”Når borgere komme med ønske om rådgivning, skal de være indstillet på, at de selv skal være med til at gøre en indsats for at komme i mål med de ønsker, de har. Der bliver lavet klare aftaler om, hvad borgerne selv skal gøre til næste gang, og hvad rådgiverne laver. Borgerne kan så i tiden mellem rådgivningerne komme ned i caféen og få hjælp til bl.a. at ringe til kreditorer eller andre opgaver, de skal have lavet inden den næste rådgivning.”

Ca. otte borgere har indtil nu gjort brug af tilbuddet. Enkelte personer har kunne nøjes med et enkelt møde, og andre er startet op på en rådgivning, der kommer til at forløbe over en længere tidshorisont.

Mere værdige økonomiske forhold for udsatte borgere

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede tilbage i december 2016 at bevilge midler til projektet i 2017 og 2018, da man kunne se gode muligheder i projektet for udsatte borgere - på både den korte og lange bane. Udvalgsformand for Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsudvalg, John Saaby Jensen udtaler:

”Med kommunens økonomiske bidrag til projektet ønsker vi at skabe mere værdige økonomiske forhold for udsatte borgere, evt. langt fra arbejdsmarkedet, ved at give dem en forståelse for deres økonomiske situation. Når de får den fornødne hjælp og får overblik over deres økonomi, vil det kunne motivere til besparelser og nedbringelser af gæld ved bl.a. at lægge et realistisk budget. Hjælpen har derudover også et vigtigt forebyggende sigte ved, at børn til gældsramte ikke ender i samme situation.”

Fakta

KFUM’s Sociale Arbejdes projekt ”På Fode Igen” ydes aktuelt i over 20 byer i Danmark og har været i gang i ca. 8 år. Rådgivningen hos Café Grenaa har pt. 4 rådgivere tilknyttet og er åben hver onsdag fra kl. 16.30-19.00.

Borgere, der ønsker gældsrådgivning, skal kontakte Kenneth Flammild for en indledende samtale af ca. ½ times varighed. Her fastlægges omfanget af rådgivningen og borgernes ønske om forandringer/ændringer.

Kenneth Flammild kan kontaktes på mobil 24 62 85 28 eller via mail kfl@kfumsoc.dk

For yderligere kontakt:

Kenneth Flammild, leder af Café Grenaa
Mail: kfl@kfumsoc.dk
Mob: 24 62 85 28

John Saaby Jensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget, Norddjurs Kommune
Mail: jpsj@norddjurs.dk
Mob: 20 88 68 58

Nyhedsdato: 27.09.2017