Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs klarer sig godt i ny KL-rapport

Norddjurs ligger over mål i ny KL-rapport om sagsbehandlingstider på bygge - og miljøområdet.

Regeringen og KL har med servicemålsaftalen sat konkrete mål for sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser, byggesager og husdyrgodkendelser.

KL har i dag, mandag den 4. september, offentliggjort kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager, som kan læses på kl.dk.

Tallene er opgjort i Byg og Miljø for perioden den 1. juli 2016 til den 30. juni 2017.

Som det fremgår, klarer Norddjurs Kommune sig godt med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesagsbehandlinger under 3 uger, hvilket er langt under de 6-7 uger, som er aftalt mellem KL og staten.

En del af forklaringen på Norddjurs’ gode resultater er følgende:

• Et stort fokus på sagsbehandling af byggesager og en lokalpolitisk vedtaget målsætning om en sagsbehandlingstid på max. 3 uger.

• I Norddjurs Kommune er der intet gebyr på byggesagsbehandling.

• Norddjurs’ erhvervspolitik støtter op om indsatsen med et klart ønske om smidig og erhvervsvenlig tilgang.

• Fagudvalget (miljø-og teknikudvalget) følger området tæt med løbende orienteringer.

• Medarbejderne er meget dedikerede. Der arbejdes i selvstyrende teams, og der sker en løbende prioritering og vurdering af sagerne mm.

• Der er i en periode tilført ekstra mandskab til området via en midlertidig stilling.

Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune, siger om de flotte resultater:

”Det glæder mig, at vores skarpe fokus på dette område, blandt andet med målsætningen om en sagsbehandlingstid på 3 uger, også afspejles i statistikken. Smidig, hurtig sagsbehandling i byggesager er en af grundpillerne i Norddjurs Kommunes indsats for at gøre sig endnu mere attraktiv for både virksomheder, vore egne borgere og tilflyttere, og disse flotte resultater kan både miljø-og teknikudvalget, erhvervsudvalget og den samlede kommunalbestyrelse være stolte af”.

Jens Meilvang, formand for miljø-og teknikudvalget i Norddjurs Kommune, siger:

”Jeg er virkelig glad for, at vi har fået skabt en så hurtig sagsbehandling. Det er et meget vigtigt rammevilkår for virksomhederne, at de ved, at de er sikret en hurtig, smidig sagsbehandling hos kommunen, så vi giver dem de bedste betingelser for at udvikle sig. Det arbejder vi for i udvalget, og det er dejligt at se, at indsatsen virker”.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen siger.

”Vi er meget tilfredse med de hurtige sagsbehandlingstider. Det er både resultatet af et politisk fokus og dygtige, servicemindede medarbejdere i fagforvaltningen. Norddjurs Kommune arbejder hele tiden på at forbedre sin erhvervsvenlighed og de vilkår, både borgere og virksomheder har, når de f.eks. skal bygge nyt. Vi er ikke helt i mål endnu, men hurtig sagsbehandling er et vigtigt skridt på vejen”.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Jens Meilvang, formand for miljø-og teknikudvalget
jm@meilvang.dk
Tlf. 24 24 16 00

Christian Bertelsen, kommunaldirektør
chb@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 10 02

Nyhedsdato: 05.09.2017