Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs fortsætter reducering af drivhusgas

Norddjurs går forrest og viser vejen i et bæredygtigt klimasamarbejde ved atter at reducere udledningen af drivhusgasser.

Norddjurs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indgik aftale om et energisamarbejde i 2012, hvor kommunens opgave er at sørge for en reducering i udledningen af drivhusgasser med 2 % årligt frem til 2017.

Der har været fokus på energioptimering siden 2011, både i forhold til hvad kommunen selv kan gøre, og hvad borgere og virksomheder kan gøre i fællesskab. I 2015 reducerede Norddjurs udledningen af drivhusgasser med 9,7 %, og de gode takter forsætter med opgørelsen for 2016, der viser en reduktion på 6,3 %.

Ansvarlig klimakommune

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en energi- og klimapolitik, som danner rammen for fremtidens ambitiøse arbejde med energioptimering og klimatilpasning. Der er lagt op til stærke samarbejder med borgere og erhvervsliv, og næste skridt er udarbejdelse af en handleplan, der skal omsætte politikken til konkrete klima- og energitiltag.

Borgmester: Vi fortsætter i samme tempo

Det flotte resultat for udledningen af drivhusgasser får da heller ikke kommunen, med borgmester Jan Petersen (S) i spidsen, til at hvile på laurbærrene:

”Jeg er glad for, at vi gør fremskridt, og at vi er nået så langt og endnu engang kan fremlægge gode resultater for reduktion af drivhusgasser i Norddjurs. Nu skal vi arbejde videre, og jeg er glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, der har vedtaget energi-og klimapolitikken. Et godt udgangspunkt, der sætter rammen for fremtidens Norddjurs”, slutter Jan Petersen.

Kommunaldirektør: Tilfreds med det gode resultat

Kommunaldirektør Christian Bertelsen glæder sig over, at målet for 2016 så rigeligt er opfyldt, og at det flotte resultat er opnået gennem tværfaglige projekter i Business Region Aarhus og i kommunens forvaltninger:

”Vi har satset hårdt på reducering af energikilder i gadebelysning, kommunale bygninger og på transportområdet. Gadebelysningen har fået en gennemgående renovering og er monteret med LED-pærer, både til gavn for borgerne og kommunens energiregnskab. Oliefyr er udskiftet til pillefyr, der er opsat solceller og kommunens tjenestebiler kører på el. Med de nyeste tal for reduceringen ser vi klare tegn på, at energirenoveringer betaler sig, både på bundlinjen og for miljøet”, siger Christian Bertelsen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Christian Bertelsen, kommunaldirektør
chb@norddjurs.dk
Tlf. 24 91 24 36

Hanne Broe, natur-og planchef
hab@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 90

Nyhedsdato: 14.09.2017