Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anlægsopstart: Nu ændres bymidter i Auning og Grenaa

Planlægningen af områdefornyelser i Auning og Grenaa har været længe undervejs, men nu går gravemaskinerne endelig i gang.

I Auning får byens centrum et trafikknudepunkt, som samler alle de busser, der kører gennem byen. Der anlægges et nyt bytorv i tilknytning til trafikknudepunktet samt en bredere og mere tydelig indkørsel ved Centervej. Derudover vil der ske en forskønnelse af pladsen ved Torvegade. Materialer og formsprog er inspireret af byens tætte tilknytning til Gl. Estrup.

I Grenaa er det pladsen foran rådhuset, der tages hul på. Det er første etape af en større plan for hele midtbyen. I 2014 blev pladsen ryddet for hække, og har siden været ramme for mange af byens aktiviteter. Pladsen skal beholde sin funktion, men nu skal den gøres færdig, så den bliver mere åben og sammenhængende med Torvet og gågaderne. En central ting på pladsen bliver en stor fordybning i belægningen, med springende vand, som man kan løbe igennem, hvis man tør.

Borgerne har været inddraget i projekterne. I Auning er der blevet afholdt velbesøgte workshops med interesserede borgere og i Grenaa er projektet fulgt tæt af en følgegruppe med repræsentanter fra byen, blandt andet ShopiCity, menighedsrådet og handicaprådet.

Der er skrevet kontrakt med entreprenørerne, og begge projekter holder sig inden for det aftalte budget. I Auning bliver det Barslund og i Grenaa Danjord, der skal udføre anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet starter nu og forløber vinteren over. Derfor er tidsplanen forbundet med en vis usikkerhed. Norddjurs Kommune forventer dog, at de to projekter kan indvies i juni 2018.

For yderligere oplysninger og kommentarer:

Lotta Dybdahl Sandsgaard,
Miljø- og kulturdirektør
Tlf.: 89 59 10 07 / mobil 40 44 90 22
Mail: lds@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 02.11.2017