Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Konference er startskud til ny energi-og klimapolitik

Onsdag d. 29. marts inviterer Norddjurs Kommune til inspirationskonference på Kystvejens Hotel i Grenaa. Alle med interesse for energi-og klimaområdet er velkomne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016, at miljø-og teknikudvalget og kultur-og udviklingsudvalget skulle arbejde videre med forslaget fra den socialdemokratiske gruppe om udarbejdelse af en samlet energi-og klimapolitik for Norddjurs Kommune. Politikken skal samle de forskellige planer og indsatser, som allerede findes på området. For at få det bedst mulige beslutningsgrundlag gennemføres i foråret 2017 en høringsfase og en række arrangementer, hvor borgerne får mulighed for komme med ideer og input.

Konferencen d. 29. marts er det første arrangement i rækken. Her præsenteres Norddjurs Kommunes nuværende indsatser på energi-og klimaområdet og de mål, som kommunen har forpligtet sig til, for eksempel EU's borgmesterpagt og klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Deltagerne bliver også præsenteret for de nationale tendenser på området, og der bliver mulighed for at komme med input til indholdet i den fremtidige politik.

D. 19. april afholdes et borgermøde og d. 16. maj et åbent temamøde for kommunalbestyrelsen, hvor borgerne er velkomne til at deltage.

Processen er tilrettelagt for at sikre mest mulig borgerinddragelse. Der bliver også oprettet en tema-hjemmeside under norddjurs.dk om energi-og klimapolitikken, hvor alt materiale på området samles, og hvor man kan indsende - og læse – høringssvar.

"Jeg ser frem til, at vi nu får samlet vores mange indsatser på energi-og klimaområdet i en politik og samtidig får mulighed for at pege på nogle kommende fokusområder, som indsatsen skal centrere sig omkring", siger borgmester Jan Petersen.

Else Søjmark, formand for kultur-og udviklingsudvalget udtaler.
"Vi har tilrettelagt processen med henblik på mest mulig borgerinddragelse. Jeg håber, at mange vil møde op og komme med input til arbejdet".

Formand for miljø-og teknikudvalget Jens Meilvang siger:
"Jeg ser frem til en forhåbentlig god og inspirerende proces, så vi får det mest mulige beslutningsgrundlag for det videre arbejde".

Konferencen d. 29. marts begynder kl. 09.00 med fælles morgenmad. Herefter skal deltagerne blandt andet høre om nye tendenser på området og drøfte ideer og input til den kommende energi-og klimapolitik. Konferencen slutter kl. 16.30.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Der er et begrænset antal pladser til rådighed. Tilmeldingsfristen er d. 24. marts på mail til toc@norddjurs.dk eller på tlf. 89 59 40 34.

Læs mere om konferencen på www.norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 16.03.2017