Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Flere virksomhedsbesøg og praktikpladser på vej til Djursland

En partnerskabsaftale, der skal skabe flere praktikpladser og øge interessen for bygge- og anlægsområdet og fremstillingsindustrien blandt unge, blev tirsdag den 23. maj underskrevet.

Parterne – de to Djurslands kommuner, erhvervsskolerne, Dansk Byggeri Østjylland og DI - underskrev aftalen hos VAM A/S i Auning

Det kommer både de unge og de lokale virksomheder på Djursland til gode, når Syddjurs og Norddjurs Kommuner, erhvervsskolerne, Dansk Byggeri Østjylland og DI sætter deres underskrift på en partnerskabsaftale. Det skete hos den lokale virksomhed VAM A/S i Auning den 23. maj kl. 17.00. Parterne vil fremadrettet samarbejde om blandt andet at skabe flere lærepladser i de lokale virksomheder og lave aktiviteter, der kan åbne folkeskoleelevernes øjne for erhvervsuddannelserne.

Borgmestrene for henholdsvis Syd- og Norddjurs Kommuner, Claus Wistoft og Jan Petersen glæder sig begge over indgåelse af aftalen på vegne af lærlingenes og skoleelevernes.

”Nu forpligtiger alle parter i aftalen sig nemlig til at sikre, at der er praktikpladser til alle, og vi sørger sammen for at få flere unge til at overveje og ikke mindst vælge erhvervsuddannelserne i de kommende år”, udtaler de.

Parterne er bl.a. blevet enige om at være endnu mere aktive, når der skal sikres praktikpladser til alle.

- Tiderne er heldigvis blevet bedre på virksomhederne og lige om lidt, vil virksomhederne mangle arbejdskraft. Derfor må det ikke ske, at nogen unge sætter deres uddannelse på pause eller helt dropper den, fordi de mangler en læreplads. Det vil partnerskabsaftale være med til at sørge for ikke sker, mener Ole Svit, på vegne af de deltagende erhvervsskoler – Tradium, AARHUS TECH, Den Jydske Haandværkerskole og VidenDjurs.

Faglærte i industrien og i bygge- og anlægsbranchen vil i fremtiden blive en mangelvare. Det prøver parterne i denne aftale også at løse dels ved at fortælle folkeskoleeleverne om de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver, finde flere praktikpladser til unge på erhvervsskolerne og endelig opkvalificering af de medarbejdere, som allerede arbejder i virksomhederne i de to kommuner.

- Vores medlemmer har et stigende behov for faglærte medarbejdere, og derfor ønsker vi også at spille en aktiv rolle i at sikre, at flere går fra ufaglærte til faglærte. Derudover er det naturligvis vigtigt, at virksomheder stiller praktikpladser til rådighed for de unge, og at flere elever fra folkeskolen starter på en erhvervsuddannelse. Her er undervisningsforløbet ”Byg et hus” et godt eksempel på, hvad vores tværgående samarbejde kan iværksætte,” siger Kirsten Nielsen Sørensen, Benny Kristensen og Harald Grønlund fra henholdsvis DI og Dansk Byggeri.

Læs mere om partnerskabsaftaler her

Nyhedsdato: 30.05.2017