Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Beskæftigelsesministeren besøgte Grenaa

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fik indblik i, hvordan man skaber resultater med ledige i Norddjurs Kommune.

Mandag den 8. maj fik Norddjurs Kommunes jobcenter besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og formand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget Leif Lahn (S).

Det skete i forbindelse med, at de tidligere på dagen besøgte virksomheden Terma A/S i Grenaa.

Mandag den 8. maj stod der ”ministerbesøg” i jobcentrets kalender. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kom nemlig på visit i forbindelse med, at han tidligere på dagen, sammen med borgmester Jan Petersen, besøgte virksomheden Terma A/S. En virksomhed der i disse år gennemgår en spændende udvikling ved blandt andet at have ansat 75 medarbejdere sidste år. En udvikling der fortsætter, idet man skal ansætte yderligere 200 de næste tre år.

Besøget hos Terma A/S forløb med en orientering om virksomheden generelt og en drøftelse af rekruttering og efteruddannelsesmuligheder og behov, efterfulgt af en rundvisning i den del af fabrikken, som producerer dele til F-35 kampflyet.

Besoeg Hos Terma Grenaa Man Dag Den 8 Maj 2017
Herefter gik turen videre til rådhuset, hvor ministeren blev vist rundt i Jobcentret af Erik Holck Hansen, afdelingschef for virksomhed, integration og beskæftigelse. Troels Lund Poulsen og Leif Lahn tog sig god tid til at tale med medarbejdere, der fortalte om deres gode resultater og deres tilgang til samarbejdet med borgerne.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orienterede ministeren om de indsatser, kommunen arbejder med, der skal understøtte virksomheder som blandt andet Terma og det øvrige erhvervsliv. Norddjurs Kommune etablerede sidste år en sammenhæng mellem erhvervs- og beskæftigelsespolitiske målsætninger. Hensigten er at uddanne og tiltrække velkvalificeret arbejdskraft til Norddjurs indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Blandt andet via princippet om branchespor, der er en vekselvirkning mellem ophold på en virksomhed og opkvalificering igennem brancherettet undervisning.
Branchespor bruges til at introducere og opkvalificere ledige til områder, hvor de ikke tidligere har været beskæftiget.

Med forløbene får virksomheder arbejdskraft indenfor de områder, hvor man netop mangler medarbejdere samtidigt med, at lediges muligheder for job forbedres.

”Med vores fokus på det jobrettede, har vi skabt resultater,” udtaler Michael Engelsbæk som bl.a. kunne oplyse om, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 799 i december 2014 til 550 i samme måned i 2016. 2

”Vi har i dag vist ministeren, at vi i Norddjurs Kommune, i vores arbejde med at skabe vækst, har valgt at gå veje, der passer til Norddjurs og vores erhvervsstruktur. Det sker ved at have et vedholdende fokus på at sikre arbejdskraft til de virksomheder, der efterspørger den. Vores indsats skaber resultater samtidigt med, at brugerundersøgelser i jobcentret viser, at borgerne er tilfredse.”

Fakta:

Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, som er henholdsvis job- og aktivitetsparate.

Nedenfor ses en positiv udvikling i kommunens arbejde med ledige kontanthjælpsmodtagere.

Det ses både ved det samlede fald i kontanthjælpsmodtagere, og ved at relativt flere kontanthjælpsmodtagere er arbejdsmarkedsparate.

December 2016

Jobparat: 127 (23%)
Aktivitetsparat: 423 (77%)
I alt: 550 (100%)

December 2015

Jobparat: 126 (23%)
Aktivitetsparat: 651 (77%)
I alt: 777 (100%)

December 2014

Jobparat: 119 (15%)
Aktivitetsparat: 680 (85%)
I alt: 799 (100%)

Nyhedsdato: 11.05.2017