Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ny landsbyklynge i Norddjurs skal styrke udviklingen

En række landsbyer i Norddjurs er gået sammen og er nu blevet optaget i projektet Landsbyklynger, som skal fremme det gode liv på landet.

Det er ildsjæle og borgere i de deltagende landsbyer, som har taget initiativet til at skabe en landsbyklynge i Norddjurs. En af dem er Ikki Christine Knudsen fra Stenvad, som er medlem af initiativgruppen. Hun siger om optagelsen: 

”Der er stort potentiale i, at vi som borgere selv kan bidrage til udviklingen af vores byer. Jeg ser gode perspektiver i klyngesamarbejdet, både på kortere og længere sigt. Vi får en god ramme for at løfte i flok og tænke i nye måder at gøre vores landbyer endnu bedre på”.

Attraktive landsbyer

Landsbyklynger er et landsdækkende projekt, som skal fremme landsbyudvikling og understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan samarbejdet kan skabe grundlag for det gode liv på landet. Med optagelsen af Norddjurs Landsbyklynge og 11 andre nye klynger, tæller projektet nu 24 klynger over hele landet. Bag projektet står Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden.

Norddjurs Kommunes kultur- og udviklingsudvalg har støttet projektet fra den spæde start, og udvalgsformand Else Søjmark glæder sig over, at Norddjurs er kommet med i Landsbyklyngesamarbejdet.

”Den nye landsbyklynge i Norddjurs er vigtig af flere grunde. Dels vil det give landsbylivet øget kvalitet og skabe bedre sammenhold for borgerne i de små landsbyer, at man samles om at udvikle samarbejdet på tværs. Et stærkt lokalt engagement gør samtidig vores landsbyer mere attraktive og synlige for de tilflyttere, vi gerne vil tiltrække til kommunen”, siger hun.

Viljen skal komme nedefra

En vigtig forudsætning for projektet er, at initiativet og viljen til forandring kommer nedefra – altså fra frivillige i landsbyerne, som kender lokalområdet til bunds og har netværk og hjerteblod involveret. Det er netop også styrken ved projektet, mener Ikki Christine Knudsen:

”Viljen er til stede. I initiativgruppen er vi bredt repræsenteret i køn, alder og interesser. I dialogen med vores klyngenaboer har vi mødt stor opbakning og interesse for at arbejde sammen om at skabe klyngen med det bedste liv på landet”, siger hun.

Et indledende møde i marts med borgere og foreninger fra de deltagende landsbyer viste, at engagementet er til stede og at der var mange idéer til, hvordan man kan udvikle landsbyerne. For eksempel står samarbejde om transport, en fælles kommunikationsplatform, styrket fællesskab, god modtagelse af tilflyttere og bevaring af lokale skoler og daginstitutioner højt på borgernes prioriteringsliste.

Ikki Christine Knudsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet i den nye klynge.

”Mødet viste, at der er mange mennesker med gode idéer i vores landbyer. Både små projekter, vi kan realisere nu og her og større initiativer, som vi igennem projektet måske kan realisere over tid”, siger hun.

FAKTA:

Landsbyklyngen Norddjurs

Landsbyklynger er et landdækkende projekt, som skal fremme landsbyudvikling og understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Otte landsbyer er med i den nye klynge i Norddjurs, som skal udvikle samarbejdet på tværs mellem byerne:

Gjerrild
Ørum
Fannerup/Ginnerup
Fjellerup
Bønnerup Strand og By
Stenvad
Ramten
Glesborg

Læs mere om projektet på landsbyklynger.dk og norddjurs.dk.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Anthony Le, jurist
anl@norddjurs.dk
Tlf. 21 14 11 20
Miljø- og kulturforvaltningen
Norddjurs Kommune

Nyhedsdato: 15.06.2017