Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs lytter til bekymringer om bybus

Den planlagte bybusordning i Grenaa ændres, så den i højere grad tager hensyn til de daglige brugeres behov og ønsker.

Norddjurs Kommunes økonomiudvalg har den 22. juni givet grønt lys til en borgmesterbeslutning, der betyder ændringer af køreplanen for bybussen i Grenaa. Disse ændringer træder i kraft fra mandag den 26. juni. Konkret sker der det, at alle busstoppesteder i Grenaa by vil blive betjent af telebybusser i tidsrummet kl. 09.15 til 15.15 på hverdage året rundt. Det vil sige, at man som passager blot skal ringe til telefonnummer 60 21 77 60. Herefter vil der højest gå 35 minutter, før bussen er ved det stoppested, man har valgt. Ofte vil der være betydeligt kortere ventetid, idet chaufføren vil forsøge at tilpasse bybussens rute efter hvor og hvornår, der er passagerer til turene.

En borgmesterbeslutning betyder, at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne kan afgøre sager, som ikke kan vente eller giver anledning til tvivl. I tilfældet med bybusserne har økonomiudvalget nikket til borgmesterbeslutningen, fordi man ønsker, at ændringer træder i kraft hurtigst muligt. Sagen bliver desuden forelagt kommunalbestyrelsen til orientering på kommunalbestyrelsens møde den 28. juni.

I den oprindelige plan for bybussen, der var i høring i marts 2017, var tilbagemeldingen fra en række borgere, at nedlæggelsen af en række stoppesteder, der hidtil har været betjent af bybussen, var uacceptabel. Dette blev der rettet op på i den efterfølgende køreplan. Denne køreplan blev præsenteret på et velbesøgt informations- og borgermøde den 19. juni.

Mange er afhængige af bussen

Mange daglige brugere af bybussen gav på informationsmødet udtryk for, at de følte, at kommunen primært havde tilrettelagt hensyn til turisterne – og ikke til de mange, der bruger bussen dagligt. "Vi erkender, at vi har haft for stort fokus på at servicere turisterne med busser. I den forbindelse har vi overset, at mange borgere er afhængige af bussen for at få dagligdagen til at hænge sammen - også i turistsæsonen" siger Kim T. Jensen, vej- og ejendomschef i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune ønsker at tilbyde et godt og anvendeligt bybusnet for de borgere, der anvender bybussen til dagligdags gøremål som indkøb, konsultationer i sundhedscenteret, sociale arrangementer i dagtimerne og så videre.

"Vi har mange borgere i Grenaa, som anvender bybussen til disse formål. Vi er glade for, at de er så selvhjulpne som de er, og vi vil naturligvis gerne hjælpe med til at fastholde dette" siger Kim T. Jensen.

Den kommende letbane gør det enklere at pendle mellem Grenaa og Aarhus. Betjeningen med bybusser til pendlere har hidtil været forholdsvis dårlig. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at bustrafikken til og fra letbanen skal forbedres om morgenen og eftermiddagen.

Nye tider fra den 26. juni

Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune har på sit møde den 20. juni anbefalet, at alle busstoppesteder i Grenaa by fremover vil blive betjent af telebybusser i tidsrummet fra kl. 09.15 til 15.15 på hverdage året rundt. I turistsæsonen vil der desuden være telebybus i tidsrummet mellem kl. 18.15 og 22.15. Endelig vil der være bybus i fast rutefart i morgen- og eftermiddagsmyldretiden, det vil sige kl. 06.15-09.15 og kl. 15.15-18.15.

"Vi vil gerne sikre, at bybussen i Grenaa kan leve op til så mange brugeres behov som overhovedet muligt" siger Kim T. Jensen.

Den nye bybus kører fra mandag den 26. juni.

Nyhedsdato: 23.06.2017