Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs åbner byggesagsarkivet

Fra den 7. juli 2017 tilbyder Norddjurs Kommune et åbent byggesagsarkiv, hvor borgerne selv kan finde deres bygningstegninger på nettet.

Efter et par års forberedelse har Norddjurs Kommune i dag åbnet for elektronisk adgang til byggesagsarkivet.

I byggesagsarkivet finder man alle eksisterende byggesagsdokumenter vedrørende afsluttede sager om bygninger i Norddjurs Kommune.

Dog er dokumenter vedrørende eksempelvis banker ikke omfattet af den åbne adgang til byggesagsarkivet.

Det er et længe næret ønske fra borgerne og fra interessenter som ejendomsmæglere og bygningsprojekterende, der er blevet opfyldt med den elektroniske adgang til byggesagsarkivet.

Miljø- og kulturdirektør Lotta Sandsgaard glæder sig over, at flere års arbejde med det omfattende projekt nu bærer frugt. Lotta Sandsgaard stod i sit tidligere virke som kommunens byg- og miljøchef selv for søsætning af projektet, som offentligheden nu har adgang til.

På Norddjurs Kommune hjemmeside www.norddjurs.dk finder du link til byggesagsarkivet.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Ib Reinau Eliasen, konst. erhvervs- og miljøchef, Norddjurs Kommune
Mail: ire@norddjurs.dk
Tlf.: 89 59 40 63
Mob. : 21 77 86 12

Nyhedsdato: 07.07.2017