Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grenaas vartegn skal renoveres

Et større reparationsarbejde af Baunhøj Mølles inventar igangsættes den 21. august 2017 med en bevilling fra Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse bevilgede på deres møde den 13. juni 2017 kr. 200.000 til reparation af Baunhøj Mølles inventar. Arbejdet omfatter reparation af vinger, aksler, hjul mm., som pga. slitage har medført, at de forskellige dele er forskubbet i forhold til hinanden. Møllen har på grund af nedslidte mølledele ikke været i drift siden sommeren sidste år.

Møllebygger Michael John Jensen fra Grevinge i Nordvestsjælland skal stå for en større del af reparationsarbejdet, mens Baunhøj Mølles Møllelaug, og de 16 frivillige møllesvende, selv udfører det resterende arbejde.

Møllesvendene glæder sig til, at der bliver taget hul på renoveringen. Møller Henrik Kaarøe udtaler:

”Det er primært opretning og justering af mølleinventaret, som reparationsarbejdet omhandler. Akslen på vingen skal blandt andet hæves, og kværnstenens indhuggede linjer i under- og overstenen, skal skarpgøres, så de virker som sakse, der skærer kornet i stykker, når de kører mod hinanden. Det er et spændende stykke arbejde, der kommer til at resultere i, at møllen igen kan blive fuld funktionsdygtig og fungere, som den gjorde i dens storhedstid.”

Baunhøj Mølle er oprindelig en hollandsk vindmølle, der blev bygget i 1849 på Grenaas bedste udsigtspunkt, 37 meter over havet. Møllen har flere gange været udsat for brand senest i 2002, hvor den nedbrændte efter en gnist fra en ukrudtsbrænder. Møllen, som lige siden dens opførelse har været byens vartegn, ophørte med at fungere som mølleri i 1955.

I de følgende år blev den anvendt til opbevaring af materiel, og fra 1992 blev den også anvendt til kunstudstillinger mm. om sommeren. Efter branden i 2002 genopførte man møllen med originaliteten i højsæde ved at bruge både gamle og nye dele, som var fremstillet efter traditioner. Møllen stod færdig i 2005.

Ét af kommunens kulturelle fyrtårne

”Baunhøj Mølle er et af kommunens kulturelle fyrtårne. Som arbejdende mølle tiltrækker den hvert år mange besøgende, både fastboende og turister. Møllen danner også ramme om mange udstillinger, vielser og kan lejes til kulturelle arrangementer, receptioner mm.

Det er et vigtigt stykke renoveringsarbejde, der igangsættes den 21. august, og jeg glæder mig til at følge det og igen se møllevingerne dreje rundt på Baunhøj Mølle,” udtaler formand for kultur- og udviklingsudvalget, Else Søjmark.

Møllens drift varetages på vegne af Norddjurs Kommune af et Møllelaug på 7 personer, 15 møllersvende, 1 møller samt 14 frivillige personer, der arbejder med at få mølleriet til at fungere og som medhjælpere ved diverse arrangementer. Der er derudover ansat 3 kustoder, som arbejder på skift en uge ad gangen i åbningstiden, tirsdage–søndage fra kl. 14-17.

Læs mere om Baunhøj Mølle på www.baunhoej-moelle.dk eller følg dem på møllens Facebook-side.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Else Søjmark, formand for kultur- og udviklingsudvalget, Norddjurs Kommune
es@norddjurs.dk
Mob.: 40 18 69 68

Henrik Kaarøe, møller, Baunhøj Mølle
bi.he.kaaroe@nrdn.dk
Mob.: 61 38 12 14

Nyhedsdato: 12.07.2017