Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Feras er ny buschauffør - og allerede i job

Feras Hussain Alkhatib har netop afsluttet et 16-ugers uddannelsesforløb til busschauffør. Allerede nu arbejder han i en løntilskudsstilling hos Arriva og har gode muligheder for at få et fast job bagefter.

Feras Hussain Alkhatib er buschauffør og stolt af sit job. Han kom til Danmark fra Syrien i 2014, hvor han flygtede fra Damaskus pga. borgerkrigen. Senere fik han sin kone og børn herop. I sit hjemland arbejdede han som mekaniker og havde kørekort til bus og lastbil, hvilket var en af grundene til, at han søgte ind på uddannelsesforløbet, som er tilrettelagt af Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner i samarbejde med erhvervsskolen Tradium for at uddanne nydanskere til jobs som buschauffører.

I første omgang var det Feras’ gode sprogkundskaber, som fik sporet ham ind på uddannelsen:

”Jeg var egentlig kommet til udtagelsessamtale med henblik på et metalforløb arrangeret af Norddjurs Kommune, da jeg også havde overvejet at komme på teknisk skole og uddanne mig indenfor VVS. Men jeg blev anbefalet at søge ind på busforløbet på grund af mine gode sprogkundskaber. Vigtigst for mig er nu at komme til at tjene mine egne penge,” pointerer Feras.

Forløbets øvrige deltagere er alle på vej i job, hvoraf Feras og to andre, der også kommer fra Syrien, efter endt uddannelse blev ansat i løntilskudsstilling hos Arriva med gode udsigter til fast arbejde:

”Gennem jobbet lærer jeg den danske kultur endnu bedre at kende. Jeg er blandt andet oftere i kontakt med ældre mennesker, som jeg godt kan lide at hjælpe – eksempelvis med deres bagage. Det er noget af det, der gør mig meget stolt af mit job,” fortæller Feras.

Stolthed smitter af på kollegerne

Arrivas driftschef for område Midtjylland, Kim Sorgenfri, bekræfter, at Feras og hans kolleger har en særlig stolthed omkring deres job:

”Kendetegnende ved Feras og hans kolleger fra uddannelsesforløbet er, at de er ærekære og stolte af deres nye funktion som buschauffører. De går hundrede procent ind til opgaverne. Det kan jeg bl.a. se ved deres knivskarpe påklædning og deres omhyggelige rengøring af busserne, som også er en del af jobbet. Der er ikke det mindste at komme efter, og det smitter positivt af på deres omgivelser.”

Kim Sorgenfri har fulgt uddannelsesforløbet tæt, både på skoledelen og i de deltagendes praktikdel:

”Det har været et godt forløb. Jeg var faktisk lidt skeptisk fra starten i forhold til de høje krav, der blev stillet til ansøgernes danskkompetencer. Men der er god grund til kravene, for det er der, den største udfordring ligger. Heldigvis lærer Feras og hans kolleger meget ved at have den direkte kontakt til kunder og kolleger.”

Driftschefen ved Arriva fortæller videre, at Feras og hans kolleger i den første tid kører sammen med hver deres danske chauffør for senere, når de føler sig trygge ved de mange nye opgaver, at blive sluppet løs for at køre selv. Han ser gode muligheder for, at de nye medarbejdere kan blive fastansat:

”Det skal tage den tid, det tager for dem at komme ind i de nye opgaver og det ansvar, det indebærer. Man skal jo også have en forståelse for, at der er meget nyt at lære og sætte sig ind i, og det foregår alt sammen på et andet sprog end ens modersmål.”

Han fortsætter:

”Vi vil gerne skabe rammerne for at ansætte medarbejdere af andre nationaliteter, og vi har allerede henvendt os til Norddjurs Kommune for at forhøre os om, hvornår et nyt hold af kommende buschauffører starter op,” slutter han.

Norddjurs Kommune tilbyder et nyt forløb, hvor holdet starter op i januar 2018, og hvor flere busselskaber er med.

Fakta om uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet, som Feras har gennemført fra den 20. februar til den 14. juni 2017, er tilrettelagt af Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner samt erhvervsskolen Tradium. Der er tale om et forløb, som nydanskere selv skal søge om optagelse til, og der er høje adgangskrav i form af gode danskkundskaber, optagelsessamtaler, cases og en køretest, der skal bevise, at ansøgerne kan håndtere større køretøjer.

Forløbet veksler mellem seks ugers uddannelse, fire ugers praktik og seks ugers uddannelse og skal i sidste ende fører til, at deltagerne får buskort til erhverv samt det obligatoriske EU kvalifikationsbevis.

Fra Norddjurs deltog fem mænd fra Syrien og en kvinde fra USA på forløbet. Fem gennemførte uddannelsen, og er alle på vej i job. Tre af dem er i dag ansat i løntilskudsstillinger ved Arriva i henholdsvis Ryomgård og Randers. Den sidste deltager forventer man gennemfører indenfor den kommende måned.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Erik Holck Hansen, chef for virksomhed, integration og beskæftigelse
ehh@norddjurs.dk
Mob. 21 14 57 74

Nyhedsdato: 06.07.2017