Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vintertjeneste

Så er det tid igen. Vejret har vist sig fra sin kolde side og frosten og sneen er kommet til Djursland.

Hen over efteråret har der således været travlhed med at gøre vinterberedskabet klar til vinterens vejr med frost og sne.

I Norddjurs Kommune er salthallerne fyldt op og alle 14 lastbiler og 28 traktorer med tilhørende sneplove og spredere er efterset og klar til frostens og sneens ankomst.

I forbindelse med vintertjeneste arbejder man i kommunen med fire slags veje; regionale veje (kat.1), veje der afvikler fra de regionale veje (kat.2), veje med mindre betydning for afviklingen (kat.3), og private fællesveje (kat.4), hvor grundejer selv har ansvaret for saltning og snerydning. Betydende cykel – og gangstier (kat.2)

Regionalruterne saltes og ryddes på lige fod med Vejdirektoratets veje. Derudover saltes der præventivt på de veje, der har en afgørende betydning for afvikling af den gennemgående trafik. På disse veje ryddes der også sne på alle ugens dage, hvis der er en jævnt lag sne på 5 cm eller drivedannelse. De veje, der har mindre betydning for afviklingen ryddes for sne på alle hverdage, og saltes kun i særlige tilfælde.

På kommunens hjemmeside kan der findes et kort over de forskellige veje, og mere detaljeret info om rydnings – og saltningsperioderne.

Uagtet alle de gode hensigter, opfordrer vi til, at man kører efter forholdene.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kim Jørgen Hansen
kjh@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 28 06

Nyhedsdato: 20.12.2017