Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Positivt dialogmøde med erhvervslivet

Den 27. november mødtes Norddjurs Kommune med en række virksomheder for at drøfte, hvordan de gode fortællinger om Norddjurs kan komme endnu mere ud over rampen.

Mødet, som fandt sted i smukke rammer på Herregårdsmuseet Gl. Estrup i Auning, var blevet arrangeret, fordi Norddjurs Kommune på baggrund af de seneste undersøgelser af erhvervsklimaet ønsker et endnu tættere og gerne mere resultatorienteret samarbejde med virksomhederne.

Samtidig var der et andet formål med mødet, fortæller borgmester Jan Petersen:

”Dialogmødet var en god anledning til at komme bag ved tallene i de forskellige analyser og få sat ord og konkrete eksempler på erhvervslivets oplevelser. Jeg oplevede engagerede deltagere, gode indspark og konkrete forslag”.

Drøftelserne tog udgangspunkt i følgende:

  • Hvor er de væsentligste udfordringer i Norddjurs Kommune? 
  • Hvordan kan Norddjurs Kommune som organisation gøre det bedre for erhvervsklimaet?
  • Hvordan kan kommune og virksomheder hjælpe hinanden og samarbejde med at styrke erhvervsklimaet i kommunen som helhed?

Deltagerne på mødet gav udtryk for, at de oplever rigtig god service og tæt og konstruktiv dialog. Et opmærksomhedspunkt er dog, at der hele tiden skal arbejdes med gode relationer mellem virksomheder og kommune, så tæt kontakt føles naturlig i det daglige arbejde.

Også Infrastruktur, ”mobilhuller” og udfordringer med dårligt internet opleves som en hindring. Virksomhederne roste virksomhederne Norddjurs Kommunes erhvervspolitik og understregede, at det er vigtigt, at den fortsat følges op af handling og at dette sker i tæt samarbejde med erhvervslivet. Endelig var et varmt emne for både kommune og virksomheder branding og det at tiltrække arbejdskraft og tilflyttere.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen glæder sig over, at virksomhederne ønsker at være med til at fortælle de gode historier om Norddjurs: ”Her har kommune og virksomheder en vigtig fælles opgave. Det betyder meget, at vi alle tager ansvar for at udbrede og styrke fortællingen om, hvad der gør Norddjurs unik”, siger han.

Det var større virksomheder, som deltog på mødet den 27. november på Gl. Estrup. Dialogen og samarbejdet med de mindre virksomheder er dog også vigtig. Der foregår således en tæt, løbende dialog med de mindre virksomheder og nystartede iværksættere. Det sker f.eks. på branchemøder, ligesom det store, årlige dialogmøde også er en god måde at lære hinanden at kende på. Det finder sted den 30. januar 2018, og alle erhvervsledere i Norddjurs Kommune er inviteret.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
27 85 24 51

Christian Bertelsen, kommunaldirektør.
chb@norddjurs.dk
24 91 24 36

Nyhedsdato: 18.12.2017