Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nu åbner en del af Nordre Kattegatvej nord om Grenaa

Nordre Kattegatvej er den nye omfartsvej, som skal lede den tunge trafik til Grenaa Nordhavn nord om Grenaa. Nu åbner 4 af de i alt 6 km af strækningen. Samtidig har Norddjurs Kommune netop modtaget de sidste godkendelser til at gøre resten af strækningen færdig.

Norddjurs Kommune er færdig med langt den største del af omfartsvejen og alle de tværgående veje og cykelstier kan allerede bruges. Den 21. december 2017 om eftermiddagen åbner Norddjurs Kommune vejstrækningen mellem Dolmer og rundkørslen ved Grenaa Nordhavn for trafik. Norddjurs Kommune åbner denne strækning nu, for at trafikanterne allerede nu kan drage nytte af den nye forbindelse. Herefter er det kun den sidste del, som kobler omfartsvejen til Hovedvejen/Rute 16, og et lille stykke vej ned til den nordligste del af havnen der mangler.

Omfartsvej Aabning 4Km Dec 17

Figur 1 Nordre Kattegatvej ved Grenaa forløber mellem Hovedvejen/Rute 16 i vest til den nordlige del af Grenaa Havn. De grønne strækninger er allerede åbne. Den gule strækning mellem Dolmer og Grenaa havn åbner torsdag den 21. december 2017. De røde strækninger mellem Hovedvejen/Rute 16 og Dolmer forventes at åbne så snart den er klar i løbet af vinteren. Åbningstidspunktet for strækningen fra rundkørslen til Grenaa Nordhavn afventer Grenaa Havns anlæg.

I de sidste faser af projektet har Norddjurs Kommune oplevet en række uforudsete forhindringer, der har vist sig at være svære at komme uden om.

"Vi har desværre haft nogle problemer med at få flyttet nogle ledninger, så vi kunne få anlagt vejen. Desuden har det været svært at få Vejdirektoratets godkendelse af tilslutningen til Hovedvejen/Rute16. Begge disse forhindringer er nu overvundet, og vi kan derfor nu færdiggøre Nordre Kattegatvej", siger Jens Meilvang (I), formand for miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune modtog de endelige godkendelser fra Vejdirektoratet den 18. december 2017, og entreprenøren kan nu komme i gang med at ombygge krydset mellem Nordre Kattegatvej og Hovedvejen/Rute 16. Når dette kryds er ombygget, kan hele Nordre Kattegatvej åbne. Norddjurs Kommune tør dog ikke sætte en endelig dato på nu. "Vi arbejder i vinterperioden, og det komplicerer det jo lidt. Derfor vender vi tilbage, når vi har en endelig dato for, hvornår der kan køres ind på omfartsvejen fra Hovedvejen/Rute 16" lover Jens Meilvang.

Baggrund

Nordre Kattegatvej er en 6,1 km ny vejstrækning fra rute 16 vest for Grenaa, nord om Dolmer og Åstrup frem til Grenaa Nordhavn. For at omfartsvejen skal være attraktiv for trafikken vil hastighedsgrænsen være 80 km/t. Nordre Kattegatvej er særligt velegnet til tung trafik, vindmølletransporter og modulvogntog.

Nordre Kattegatvej er blevet anlagt af Norddjurs Kommune i et samarbejde med staten og Vejdirektoratet. Folketinget besluttede i januar 2009 at undersøge mulighederne for en ny omfartsvej ved Grenaa mellem rute 16 vest for byen og Grenaa Havn. Når Nordre Kattegatvej er færdig vil det blive en kommunevej.

Norddjurs Kommune vil fejre åbningen i løbet af foråret 2018.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jens Meilvang (I), formand for miljø- og teknikudvalget
m@meilvang.dk
Tlf. 24 24 16 00

Mads Holm-Petersen, udvikler
mhp@norddjurs.dk
Tlf. 20 75 15 20

Nyhedsdato: 21.12.2017