Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Madsamarbejdet kan snart mærkes hos borgerne

Nu kan borgerne i Norddjurs Kommune snart mærke, at samarbejdet mellem Randers Kommune og Norddjurs kommune om produktionen af mad til hjemmeboende borgere bliver en realitet.

Borgere i Norddjurs Kommune, som i dag modtager madservice fra Djurs Mad, vil fra den 5. februar få tilbudt mad fra det nye samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune. De to kommuner har indgået et samarbejde om produktionen af mad til hjemmeboende borgere. Dette nye samarbejde erstatter det hidtidige samarbejde, som Norddjurs Kommune har haft med Syddjurs Kommune. Maden vil derfor fremover blive fremstillet hos Madservice Kronjylland i Randers fremfor i Djurs Mads køkken i Auning.

Det første synlige tegn bliver, når de hjemmeboende borgere umiddelbart efter nytår får nye bestillingssedler. Disse vil være lidt anderledes opbygget og der vil være lidt flere valgmuligheder end på nuværende tidspunkt. Derudover vil borgernes muligheder for levering af mad være de samme som i dag, og borgerne vil således ikke kunne mærke nogen forskel.

Med det nye samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune skabes der således den samme tryghed for de borgere, som hidtil har modtaget madservice i de to kommuner.

Borgerne kan fortsat vælge frit

I både Randers Kommune og Norddjurs Kommune vil samarbejdet medføre, at borgerne fortsat har mulighed for at kunne vælge frit mellem at få leveret mad fra den kommunale madordning eller fra den private leverandør Det Danske Madhus.

Det er således vigtigt at understrege, at det nye samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune altså ikke kommer til at påvirke de borgere, som i dag får leveret mad fra den private leverandør Det Danske Madhus.

Borgerne vil i fremtiden helt ligesom nu, hvor Norddjurs Kommune har samarbejdet med Syddjurs Kommune om Djurs Mad, fortsat kunne vælge, om de vil have mad fra Det Danske Madhus eller fra det nye samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Marie-Louise Eskerod Ifversen
Norddjurs Kommune
mlei@norddjurs.dk
Tlf. 21 56 83 19

Per Adelhart Christensen
Randers Kommune
per.adelhart.christensen@randers.dk
Tlf. 89 15 12 13 / 51 56 22 13

Nyhedsdato: 27.12.2017