Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Et nyt frivilligråd er klar til 2018

Den 23. november var der valg til frivilligrådet i Norddjurs Kommune, der er udgjort af repræsentanter for det frivillige sociale område.

Valget til frivilligrådet blev traditionen tro afholdt i forbindelse med den årlige Frivilligdag, hvor Norddjurs Kommunes frivilligråd inviterer de frivillige sociale foreninger til hyggeligt samvær, årsberetning, oplæg fra frivilligfronten og kåring af Årets Frivillig. Arrangementet løb af stablen i hyggelige rammer på Ørsted Kro.

Valget til frivilligrådet giver muligheder for, at nye repræsentanter kan stille op til rådet og blive en del af arbejdet bagom indstilling til fordeling af frivilligpuljen og synliggørelse af det frivillige sociale område. Valget forløb fredeligt, og de tre medlemmer, der genopstillede til rådet, blev alle valgt ind til en ny periode på to år. To nye medlemmer fandt også vej ind i frivilligrådet. Jimi Haumann, der er formand for Ungdommens Røde Kors Norddjurs, blev valgt ind som nyt medlem i kategorien 'Børn og unge' og overtager således pladsen efter Julie Marie Preut, der valgte ikke at genopstille. Henning Hansen, der er frivillig i Røde Kors Rougsø, blev valgt ind som nyt medlem af frivilligrådet under kategorien 'Andre foreninger', hvor der efter vedtægtsændringer i sommeren 2017 er blevet plads til et ekstra medlem.

Frivilligrådet i 2018 består således af følgende medlemmer: Anni Reintoft, Hans Stagstrup Kristensen, Henning Hansen, Jens Anker Laursen, Jimi Haumann, Kaj Aagaard, Kenneth Møller Kajhøj, Kristian Stougaard Poulsen, Leif Nyhus Christensen og Winnie Åkesson. Det nye frivilligråd konstituerer sig på deres første møde, der finder sted den 29. januar 2018.

Der er pt. en ubesat plads under kategorien 'Børn og unge', som frivilligrådet håber at få besat til næste år.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Camilla Steskow
cws@norddjurs.dk
Tlf. 23 32 17 90

Nyhedsdato: 01.12.2017