Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Minister-besøg med fokus på sammenhænge

Innovationsminister Sophie Løhde (V) var i Grenaa tirsdag den 15. august for at samle inspiration til regeringens sammenhængsreform.

Mødet fandt sted i Ungeindsatsen, hvor medarbejdere fra hhv. Jobcentret, UU Djursland og udbetalingsområdet samarbejder om de unge op til 30 år. Her kan de få uddannelsesvejledning, men det er også muligt at få hjælp fra Norddjurs Kommunes udbetalingsafdeling, hvis der er brug for det.

Ideen er, at det skal være nemt for borgeren at få hjælp, uanset hvilken kommunal ”kasse” hjælpen er placeret i. Skel, siloer og stive regler er noget af det, regeringen ønsker at udfordre med sin sammenhængsreform, som skal skabe bedre velfærd og bedre service – og give borgerne en oplevelse af mening og sammenhæng, når de møder det offentlige. Derfor var Ungeindsatsen valgt som ramme for ministerens besøg, da man her netop arbejder med at nedbryde barrierer mellem fagområderne til gavn for borgerne.

Efter en rundvisning i de flotte, nybyggede rammer, som er placeret i campusmiljøet på den tidligere dampvæverigrund, var det tid til en snak om, hvordan Norddjurs Kommune arbejder med at sikre sammenhænge på tværs af sektorer. Fra Norddjurs deltog borgmester Jan Petersen (S), kommunaldirektør Christian Bertelsen, erhvervs-og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk og velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen.

Lovkompleks forandrer sig, når den unge bliver 18

På bordet var blandt andet, hvordan man kan skabe mere sammenhængende servicetilbud til vanskeligt stillede unge i forbindelse med, at en lang række love, regler og støttemuligheder forandrer sig, når den unge fylder 18 år og dermed bliver myndig.
Konkret ønsker Norddjurs mulighed for en mere fleksibel måde at bruge reglerne for det såkaldte efterværn (støtte og hjælp til unge mellem 18-23 år) og muligheden for at tilbyde voksentilbud til unge, der endnu ikke er fyldt 18 år.

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen forklarede: ”De udfordringer og problemer, de unge i denne målgruppe har, forsvinder jo ikke, bare fordi de fylder 18 år. Vi forsøger at organisere os ud af det bedst muligt, blandt andet via vores ungeteam, hvor vi fordeler unge mellem 16-30 år på en fast gruppe sagsbehandlere. Vi tilbyder også bostøtte og hjælp til at flytte hjemmefra ligesom vi gennem forskellige projekter ruster dem til hverdagslivet. Vi har også samlet hele den forebyggende indsats for de 0-30 årige i én samlet enhed for at sikre en sammenhængende indsats, hvis de udsatte unge bliver forældre og har brug for hjælp til at klare forældrerollen. Vi kan altså jævne nogle af ”bumpene” i lovgivningen ud, men har brug for mere fleksibilitet i overgangen mellem barn og voksen”.

Det gælder især for unge med svære vanskeligheder eller handicap, der stadig bor hjemme. Her mister forældrene blandt andet muligheden for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser, som det ville være hensigtsmæssigt, at de beholdt, indtil den unge er klar til at flytte på en institution eller i et bofællesskab.

Erhvervs-og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk tilføjede: ”Set fra et jobperspektiv giver det rigtig god mening med lettere overgange for denne gruppe borgere. Det er nemmere at spore sig ind på eventuelle job- og uddannelsesmuligheder, når den unge har en tryg base og f.eks. først flytter hjemmefra, når han eller hun er klar til det”.

Interesseret minister stillede spørgsmål

Ministeren var lydhør og interesseret og spurgte blandt andet til, hvordan man griber en situation an, hvor en ung f.eks. ønsker at flytte hjemmefra, men forældrene holder igen på grund af den unges vanskeligheder. Her var budskabet, at når den unge er myndig, følger kommunen den unges ønsker. Det blev også drøftet, hvordan mere fleksible regler ikke kun kan spare kommunekassen for store beløb, men også øge livskvaliteten hos borgerne og deres pårørende.

Ministeren siger:

"Det var inspirerende at høre om Norddjurs Kommunes indsats med at vejlede de unge. Et af de helt centrale mål med sammenhængsreformen er netop at skabe større sammenhæng i den offentlige sektor og dermed bedre velfærd på tværs af sektorer. Her er Norddjurs langt fremme i forhold til de unge med Ungeindsatsen, og vi fik samtidig også lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan sikre bedre kvalitet i velfærden, og herunder målet om mere tid til kerneopgaven for vores mange dygtige medarbejdere i den offentlige sektor".

Borgmester Jan Petersen var tilfreds efter ministerbesøget:

”Vi fik præsenteret vores hovedbudskab og havde en rigtig god dialog med Sophie Løhde. Jeg tror, ministeren kan se fornuften i, at vi i endnu højere grad bør samtænke vores service og ydelser, så borgerne ikke oplever barrierer, men tværtimod helhed og sammenhæng”, sagde borgmesteren.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen supplerer:
"Jeg er glad for, at vi med ministerens besøg fik mulighed for at give nogle konkrete forslag til ændret lovgivning. Samtidig giver en dialog som denne anledning til, at vi reflekterer over egen praksis og hvordan vi kan gøre vores tilbud til borgerne endnu bedre"

Regeringen præsenterer sit udspil til sammenhængsreformen i begyndelsen af 2018. Efter besøget i Grenaa gik turen videre til Syddjurs Kommune.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Nyhedsdato: 21.08.2017