Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indvielse af nye lokaler på Auning Skole

Onsdag den 16. august var der indvielse af nye lokaler på Auning Skole. Der er bygget 2 nye klasselokaler samt tilhørende fællesareal, toiletter mv.

De nye lokaler erstatter en pavillon, der var opsat midlertidigt. Der er bygget 2 nye klasselokaler samt tilhørende opholdsareal, toiletter mv. Den samlede budgetramme for byggeriet er 6,0 mio. kr. Byggeriet blev påbegyndt efteråret 2016, og lokalerne blev taget i brug den 14. august 2017 (Første skoledag efter sommerferien).

Borgmester Jan Petersen sagde blandt andet i sin tale:

”Vi kan nu glæde os over at kunne tilbyde elever bedre undervisningsrammer og lærere endnu bedre ramme om deres arbejde. Norddjurs ønsker at danne rammen om det gode ungdomsliv, hvor man både kan uddanne sig, bo, og have et aktivt fritidsliv. Børn og unge er en af de vigtigste grundsten i vores samfund, og vi skal sørge for, at de får de bedst mulige betingelser for at lære nyt, udvikle sig og få det allerbedste ud af deres forudsætninger. Ligeledes er det vigtigt, at vi kan tilbyde vores ansatte et fornuftigt arbejdsmiljø, hvor det både er fagligt udbytterigt og meningsfyldt at gå på arbejde.

Om end det er i mindre målestok mener jeg, at det er det, vi har gjort ved at bygge disse to ny klasselokaler med tilhørende fællesareal og toiletter”.

Udvalgsformand Lars Østergaard sagde blandt andet i sin tale:

”Der er bygget i alt ca. 240 m2 klasselokaler, fællesareal, toiletter mv. Det er knap 10 måneder siden, jeg var med til tage 1. spadestik til byggeriet, og nu jeg ser resultatet, er jeg glad for at have været med til at sætte byggeriet i gang. Tak til alle håndværkere for godt arbejde, tak til byggeleder Mark Simonsen fra Arkikon for byggestyring og tak til skolens ledelse og pedeller for deres deltagelse i byggeprocessen. Jeg og resten af børne- og ungdomsudvalget glæder os over resultatet og over, at lokalerne stod klar til at tage imod eleverne på deres første skoledag efter sommerferien”.

Nyhedsdato: 17.08.2017