Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valg til dialogforum

Den 23. august er der valg til dialogforum, som skal fremme integration og etnisk ligestilling i Norddjurs. Flygtninge og indvandrere kan stille op til valget.

Ved valget skal der vælges fire lokale repræsentater med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der vil være med til at styrke integrationen i Norddjurs. 

Norddjurs Kommune har siden 2015 haft et dialogforum for integration. Forummet skal kvalificere integrationsindsatsen og fremme etnisk ligestilling i Norddjurs.

Den 23. august 2017 afholdes der valg til dialogforum for integration, hvor der skal vælges fire repræsentanter med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Valget afholdes på rådhuset i Grenaa fra kl. 19.30-20.30, og alle flygtninge og indvandrere over 18 år, der har lovligt ophold i Danmark og bor i Norddjurs Kommune, kan stemme og stille op til valget.

Unik sammensætning

Dialogforum for integration er en unik sammensætning af mennesker, der har viden om integrationsområdet lokalt. Der er 13 medlemmer i dialogforum for integration, heriblandt en repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, en repræsentant fra erhvervslivet og en repræsentant fra fritidslivet.

Derudover er der de fire pladser til borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Disse har en central rolle i forummet i forhold til at komme med input til, hvordan integrationen bedst lykkes lokalt. Flygtninge og indvandrere behøver ikke særlig viden for at være med. 

Flygtninge og indvandreres rolle i dialogforum for integration er således i høj grad at byde ind med deres egne oplevelser i Norddjurs. Det kan være oplevelser i forhold til uddannelse, job, fritidsliv, kulturelle udfordringer, sproglige udfordringer og meget mere.

Man skal ikke have en særlig viden om politik og samfundsforhold for at kunne stille op til valget til dialogforum for integration som flygtning eller indvandrer. Det vigtigste er, at man har lyst til at fortælle om sin hverdag og komme med idéer til, hvordan integrationen kan styrkes lokalt.

Vej til læring og indflydelse

Som valgt repræsentant for flygtninge og indvandrere kan man være med til at fremme integrationen og gøre Norddjurs Kommune til et bedre sted for flygtninge og indvandrere. Derudover kan man som medlem af dialogforum for integration udvide sit netværk og lære mere om det politiske og demokratiske system i Danmark. Mange bliver også bedre til dansk og finder ud af, at man som borger har værdifulde input til udviklingen af det fælles lokalsamfund. 2

Dialogforum for integration er et uformelt forum, hvor flygtninge og indvandrere sammen med andre videnspersoner bringer hverdagsudfordringer op og drøfter nye muligheder for indsatser og samarbejde på tværs.

Repræsentanterne for flygtninge og indvandrere vælges for to år, og forummet mødes 3-4 gange om året, hvor de drøfter emner i relation til integration såsom daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sprogtilegnelse, samfundskendskab, arbejdsmarked m.v.

Norddjurs Kommune opfordrer alle til at overveje, om de kender nogen med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der kan bidrage til forummet.

Læs mere om valget og dialogforum.

Hvem kan stemme og stille op til valget til dialogforum: 

· Flygtninge og indvandrere over 18 år med bopæl i Norddjurs Kommune og lovligt ophold i Danmark.

· Familiesammenførte udlændige til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge med lovligt ophold i Danmark

Nyhedsdato: 10.08.2017