Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budgetaftale 2018-2021

Der er indgået en budgetaftale mellem alle partier og medlemmer uden for partierne i kommunalbestyrelsen om budget 2018-2021 i Norddjurs Kommune.

Budgetaftalen indeholder et uændret serviceniveau på driften på 2,4 mia. kr. Der er prioriteret et anlægsprogram, der fortsat sætter fokus på kommunens fremtidige udvikling i form af et anlægsniveau på 46,3 mio. kr. i 2018 og 59,1 mio. kr. i 2019.

Samtidig hviler budgetaftalen på en forudsætning om en begrænset lånoptagelse på 30,7 mio. kr. i 2018 og 32 mio. kr. i 2019. Dette sikrer en gældsafvikling på minimum 7 mio. kr. og en kassebeholdning på lidt over 100 mio. kr. i begge år.

Derved skaber budgetaftalen strukturel balance i 2018, idet det skattefinansierede overskud stort set svarer til afdrag på de ordinære lån.

Budgetaftalen medfører, at driftsbudgettet ligger 17 mio. kr. under servicerammen.

Det er med denne budgetaftale lykkedes at fastholde et uændret serviceniveau. I aftalen er der således ikke foreslået nye besparelser på driften i forhold til tidligere år. Dog er der i lighed med tidligere år som følge af manglende prisfremskrivninger indarbejdet en effektivisering i størrelsesordenen 7 mio. kr., der bl.a. skal opnås via digitalisering, modernisering og omlægning af arbejdsgange samt bedre indkøbsaftaler.

Med et anlægsniveau på 46,3 mio. kr. i 2018 og 59,1 mio. kr. i 2019 det muligt at foretage en række investeringer, der kan bidrage til at realisere kommunens potentialer.

Det er vigtigt for forligspartierne at prioritere udvikling bredt i hele kommunen. Denne budgetaftale er opnået på trods af et økonomisk meget vanskeligt udgangspunkt og giver samlet set et ansvarligt budget i 2018 og 2019 - og dermed også et fornuftigt udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelses arbejde i de kommende år.

Partierne bag budgetaftalen mødes efter aftalen har været i høring og tager stilling til eventuelle ændringer i budgetaftalen, konsekvensen af svar på ansøgninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Borgmesteren opfordres til at indkalde de partier, som repræsenterer forligspartierne i den nye kommunalbestyrelse, i begyndelsen af det nye år. Budgetaftalen er grundlag for økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2018- 2021 onsdag d. 23. august 2017.

Yderligere dokumenter (pdf):

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Socialdemokratiet: Borgmester Jan Petersen
jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Venstre: Kasper Bjerregaard
kjb@norddjurs.dk
Tlf. 51 23 86 14

Borgerlisten: Torben Jensen
torj@norddjurs.dk
Tlf. 24 98 80 67

Dansk Folkeparti: Inger K. Andersen
inka@norddjurs.dk
Tlf. 26 36 50 68

Liberal Alliance: Jens Meilvang
jem@norddjurs.dk
Tlf. 24 24 16 00

Enhedslisten: Ulf Harbo
ubkh@norddjurs.dk
Tlf. 61 65 13 83

Det Konservative Folkeparti: Benny Hammer
bvh@norddjurs.dk
Tlf. 40 32 19 84

Socialistisk Folkeparti: Mads Nikolajsen
madsn@norddjurs.dk
Tlf. 61 28 63 27

Harald Grønlund
hg@norddjurs.dk
Tlf. 40 84 18 13

Helle Plougmann
hekp@norddjurs.dk
Tlf. 60 54 10 51

Nyhedsdato: 21.08.2017