Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Rotter i haveskuret?

Et varmt efterår og en mild vinter har resulteret i, at rotterne har formeret sig ekstra flittigt.

Dit haveskur eller hønsehus kan lige nu huse en større rottefamilie, uden du ved af det. Norddjurs Kommune anbefaler derfor, at du tjekker dine bygninger - især der, hvor rotterne kan finde mad, vand og husly.

John Grendslev fra firmaet Anticimex sørger for kommunens rottebekæmpelse. Han har mange års erfaring og har oplevet lidt af hvert i jagten på de uønskede gnavere. Og tag endelig ordet ’jagt’ bogstaveligt, for man må gerne skyde rotter med luftpistol. 

48 på 60 minutter

John Grendslev fortæller om et besøg i en hønsegård forleden:

”Jeg blev tilkaldt til en hønsegård i Norddjurs, hvor rotterne uden ejerens vidende havde formeret sig voldsomt i hulrum under gulvene. Der var rigtig mange, så i stedet for at lægge gift ud, valgte jeg min luftpistol, som jeg altid har med i bilen. Jeg satte mig midt i hønsegården og fik ram på 48 rotter på en time, så det var en meget effektiv bekæmpelse” fortæller en tilfreds John Grendslev. 

De sidste rotter på ejendommen er ved at blive bekæmpet med gift, og nu handler det om at undgå, at rotterne kommer igen.

”For det er altså bedre at forebygge end at helbrede, og man kan selv tage sine forholdsregler for at undgå skadedyret. En hønsegård i haven er et godt levested for rotter, og de tiltrækkes af dit hønsehold. Især hvis hønsene ikke spiser helt op hver dag. Husk altid at holde øje med rottehuller.”

John Grendslev anbefaler også, at man fjerner alle foderrester inden dagen er slut og opbevarer foder i lukkede, rottesikre beholdere. Hvis hønsegården rottesikres med hegn ned til en dybde på minimum 60 cm, kan rotterne ikke grave sig ind hvis hullerne i hegnet er under 2 cm. Det samme gælder hegnet over jorden. Det er også en god idé, at holde en bræmme rundt om hønsegården helt fri for plantevækst og hæve hønsehuset minimum 35-40 cm over jorden.

En gratis pligt

Hvis du ser eller har mistanke om rotter, har du pligt til at anmelde det til kommunen, så bekæmpelsen kan igangsættes. Det er vigtigt at handle hurtigt for at forhindre, at problemet udvikler sig til et stort angreb og rotterne kommer indenfor i dit hus.

Du kan anmelde rotter på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Her er der også et telefonnummer, hvis du hellere vil indgive anmeldelsen telefonisk. Når du har anmeldt rotter, bliver du kontaktet af en rottebekæmper inden for 5 hverdage, og hurtigst muligt, hvis det drejer sig om indendørs rotter. Besøget af den kommunale rottebekæmper er ganske gratis.

Flere oplysninger: Flemming H. Nielsen, Plan og Natur, tlf. 89 59 40 02.

Nyhedsdato: 18.04.2017