Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kulturmiljøer som ressource i fremtidens Norddjurs

Frem til foråret 2017 sætter Arkitektskolen Aarhus fokus på bebyggede, bevaringsværdige kulturmiljøer i 22 danske yderkommuner. Norddjurs kommune deltager i projektet med omkring 50 kulturmiljøer, som skal undersøges nærmere. De har det til fælles, at de kan karakteriseres som umistelige og samtidig er truede på deres opretholdelse.

Projektet er del af en større indsats, der skal medvirke til at gøre kulturmiljøerne til attraktive fortællere om tidligere tiders samfund. Målet er, at afdække de udviklingsmuligheder, som ofte ligger i de lokale kulturmiljøer. Norddjurs deltager uden udgifter i projektet, der er støttet af Realdania med 3,5 mio. kr. Ud over at kulturmiljøerne beskrives i tekst, kort og fotos vurderes deres kvaliteter og udviklingspotentialer også. Samtidig værdisættes miljøerne i forhold til kulturhistorie, arkitektur og integritet samt turisme, bosætning, erhverv og kultur.


Borgmester: Vores kulturarv har udviklingspotentiale

For borgmester Jan Petersen (S) falder projektet i god tråd med kommunens planer for markedsføring og udvikling:

”Kulturarven er tit en overset ressource, men hvis vi sætter fokus på den helt specielle historie i Norddjurs, kan det bidrage til skabelse af vækst. Både i turisme, erhverv og bosætning. Derfor er der brug for dels et bedre kendskab til de kulturværdier, vi har, og dels et overblik på synergi og sammenhæng i de oplevelsesmuligheder og de autentiske rammer, der er i Norddjurs. Man kan ikke bevare alting, men når udviklingspotentialerne er synliggjorte, er det lettere at fremtidssikre og udnytte det bedste,” udtaler Jan Petersen.

Steder fortæller historie

Og Norddjurs er nemlig ikke alene rig på smuk natur og en langstrakt kystlinje. Kommunen rummer også spændende bebyggede miljøer som for eksempel Trustrup stationsbymiljø, pumpestationerne ved Kolindsund og Grenaa middelalderby. Der findes også levn fra hele seks jernbanestrækninger, der havde deres storhedstid fra mellemkrigsårene helt op til 1970’erne i forbindelse med den omfattende råstofindvinding af blandt andet tørv, kalk, flint og grus i Norddjurs. Dertil kommer Anholt og 11 smukke herregårde med hver deres unikke historie.

Norddjurs og Samsø deltager som eneste kommuner i Region Midtjylland. Arkitektskolens registreringsarbejde i Norddjurs sker i disse dage, og det færdige resultat forventes i foråret 2017.

Nyhedsdato: 12.10.2016