Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det gamle rådhus slår porten op til vielser

Nu er det muligt at blive borgerligt viet i nyrenoverede lokaler i den smukke gamle bygning på Torvet 1.

Det gamle rådhus på Torvet i Grenaa har lagt trægulve til lidt af hvert, siden bygningen blev opført for over 200 år siden. Velgørenhedsbasarer for byens borgerskab, byrådsmøder, lokaler til arresten, kunstudstillinger og meget, meget mere.

Nu får bygningen en ny funktion, som giver borgerne mulighed for at lære det fredede tidligere rådhus bedre at kende. Miljø-og teknikudvalget besluttede i sommeren 2013, at bygningen skulle renoveres indvendigt og udvendigt for 0,5 millioner kroner, og det blev i den forbindelse også besluttet, at 1. salen skal benyttes til repræsentative formål og altså også vielser. Nu er lokalerne helt klar til brug, og de første vielser har fundet sted.

Lørdag d. 23. august 2016 var det Nina Karlsen og Mads Frank Mørchs tur til at blive erklæret ægtefolk i de nyindrettede lokaler (fotoet ovenfor). Det skete med borgmester Jan Petersen som giftefoged.

Indretningen i det nye vielseslokale er moderne, men nøje udvalgt så møbler, farver og stil spiller godt sammen med husets arkitektur. Stolene er designet af den lokale møbelarkitekt Hans Sandgren Jakobsen.

Borgmesteren glæder sig over, at det gamle rådhus nu får en ny funktion:

”Bygningen har en fascinerende historie, som også på mange måder rummer Grenaas historie. Det er dejligt, at Norddjurs Kommune nu kan tilbyde disse smukke, unikke rammer om den store dag, som et bryllup jo altid er, og at det samtidig kan ske et sted, som betyder så meget for byen”, siger Jan Petersen.

Malingen på facaden på det gamle rådhus bliver som sidste led i renoveringen frisket op i efteråret 2016. Den karakteristiske lyserøde nuance bliver naturligvis bevaret.

Vielser i Norddjurs Kommune: Her kan man blive viet

Vielseslokalet på 1. sal i det gamle rådhus på Torvet 1 i Grenaa. Der er plads til 30 gæster (20 siddepladser). Der er ingen elevator i den fredede bygning, og det betyder, at lokalet desværre ikke egner sig til gangbesværede personer eller til f.eks. kørestolsbrugere.

På Rådhuset i Grenaa eller administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro.

Baunhøj Mølle.

Gl. Estrup.

Borgerlig vielse kan efter ønske også foretages andre steder, f.eks. i eget hjem, i haven, ved stranden, i parken osv.

Det gamle rådhus i Grenaa

Torvet har altid været en central placering i Grenaa

I 1802 fik Grenaa ny byfoged: Den kun 25 år gamle Jacob Aagaard, som sad i embedet helt frem til 1852. En af hans allerførste opgaver var at bygge et nyt rådhus.

Torvet blev hurtigt udpeget som stedet med den bedste beliggenhed til et rådhus (på det tidspunkt lå Købmand Chr. Holms Gaard på matriklen), og da gården kort tid efter blev sat på auktion, købte byfogeden den på byens vegne for den nette sum af 350 rigsdaler. Købmandsgården blev revet ned, og opførelsen af det kommende rådhus kunne gå i gang.

Rådhuset blev tegnet og opført af Just Møller i perioden 1806-1808. Just Møller var i øvrigt også bygmester ved opførelsen af Lykkesholm ved Trustrup, som rådhuset ligner, i 1804 samt rådhuset i Ebeltoft i 1789. Just Møller døde, før bygningen stod færdig.

Første sal bestod af en stor sal, der frem til 1850erne var byens eneste større sal og den blev derfor brugt en del til selskabelighed, for eksempel baller, dilettantkomedier og velgørenhedsbasarer. ”Byrådssalen” var kun et enkelt værelse, da byens styrelse i begyndelsen kun bestod af 3-4 mand, så var der et retslokale til Bytinget og Nørre Herreds Ret, et arkivkammer samt to mindre værelser, hvor det ene blev brugt til borgervæbningens materiel.

Borgervæbningen var en militær organisering af borgere, der skulle forsvare byen i krigstid, mens byens vægtere tog sig af ro og orden internt i byen. Stueetagen bestod af 6 gode, sunde, lyse og ikke mindste sikre arrestkamre (man havde tidligere haft problemer med fangeflugter) samt et køkken og et værelse til arrestforvareren.

I 1879 blev der opført en ny arrestbygning vinkelret på nordsiden af rådhuset, og det betød, at bygningens indretning ændrede sig, da arresten flyttede fra rådhuset ind i arresthuset.

Salen på 1. etage blev fra omkring 1838 brugt til byrådssal frem til 1936, hvor der på Nytorv blev opført en ny administrationsbygning, hvor byrådet holdt sine møder og hvor den kommunale administration havde til huse. Rådhuset på Torvet 1 blev fra det tidspunkt forbeholdt retsplejen og domsmagten. Byrådssalen på 1. sal blev derefter brugt til forskellige formål, blandt andet kunstudstillinger.

I dag huser stueetagen turistinformationen og 1. salen er blevet indrettet med lokaler til repræsentative formål, møder samt til vielser.

Kilder: Grenaa Bys historie (bind C s. 402 -411) af Carl Svenstrup samt Grenaa Egnsarkiv.

Nyhedsdato: 04.10.2016