Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Organisationsændring skal styrke beskæftigelsesindsatsen

Norddjurs Kommunes flytter erhvervsområdet til arbejdsmarkedsområdet.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse vedtog tirsdag den 13. december et forslag om en organisationsændring på henholdsvis kommunens udviklingsområde såvel som arbejdsmarkedsområdet. Med vedtagelse af forslaget flyttes erhvervsområdet, som indtil nu har ligget under udviklingsområdet, til arbejdsmarkedsområdet. Norddjurs Kommune vil hermed forsøge at imødekomme det støt stigende behov, der er, for at sikre virksomheder den rette arbejdskraft. Samtidigt ansætter man en ny miljø- og kulturdirektør

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt udtaler, at man ved at samle erhvervspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken i én forvaltning, i højere grad vil kunne skabe synergieffekt til kommunens beskæftigelsesindsats:

”Erhvervsudviklingen arbejder traditionelt med virksomhedernes udvikling og rammevilkår og arbejdsmarkedsindsatsen med borgernes adgang til jobs, forsørgelse og rådighed for arbejdsmarkedet. Men der er behov for fokus på flere vinkler i den sammenhæng og også behov for en højere grad af koordination, når man tager med i betragtning at erhvervslivet i stigende grad har udfordringer med at ansætte de rette kvalifikationer. Konkret er der behov for, at arbejdsmarkedsindsatsen i højere grad bliver et målrettet og aktivt redskab for den erhvervsudvikling, der skal skabe vækst og udvikling – et behov vi vil forsøge at tilgodese med den nye organisering af de to områder.”

Ved at samle erhvervsudviklingen og arbejdsmarkedsindsatsen i én forvaltning, vil Norddjurs Kommune blandt andet skabe tilbud til virksomheder om sammenhængende virksomhedsudvikling og kompetencestrategier kombineret med tilbud om rekruttering og udvikling af medarbejderkompetencer. Man vil også arbejde for en øget målrettet opkvalificering af ledige til de brancher, der har vækstpotentialer eller problemer med mangel på arbejdskraft.

Ansættelse af ny miljø- og kulturdirektør

Norddjurs Kommune igangsætter med organisationsændringen samtidigt en rekrutteringsproces med en målsætning om at kunne besætte den ledige stilling som ny miljø- og kulturdirektør per 1. april 2017, og kan dermed også vende tilbage til en direktion bestående af tre direktører.

Organisationsændringen indbefatter også, at stillingen som arbejdsmarkedsdirektør ændres til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør med ansvaret for det nye samlede erhvervsområde.

Den nye organisation træder i kraft per 1. januar 2017.

Nyhedsdato: 13.12.2016