Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A.P. Møller Fonden støtter Skanderborg og Norddjurs

Skolerne i Norddjurs Kommune sætter ekstra turbo på læring, trivsel og inklusion med A.P. Møller-millioner

Skanderborg Kommune og Norddjurs Kommune har netop fået bevilget 5,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til et fælles kompetenceudviklingsprojekt, der skal styrke inklusionen i skolerne og skabe øget læring og trivsel hos alle børn.

I Skanderborg og Norddjurs Kommune arbejder alle folkeskoler for at indfri folkeskolereformens målsætning om at skabe øget læring og trivsel for alle børn uanset social baggrund. Det arbejde får nu støtte fra A.P. Møllers folkeskoledonation, der har imødekommet de to kommuners fælles ansøgning med en bevilling på 5,5 millioner kroner.

De to kommuner har begge arbejdet med projektet Synlig Læring i folkeskolereformens første år. Synlig Læring giver alle lærere, pædagoger og ledere forskningsbaseret viden om, hvordan man skaber optimale muligheder for børns læring og trivsel. Projektet gennemføres i samarbejde med den internationalt anerkendte forsker John Hattie fra University of Melbourne i Australien.

Det fælles kompetenceudviklingsprojekt, som A.P. Møller Fonden nu har valgt at støtte, er en forlængelse af projektet Synlig Læring, men fokuserer i særlig grad på at skabe læring og trivsel hos de elever, som almenskolen kan have særlige udfordringer med at inkludere, fortæller chefkonsulent Torben Steen fra Skanderborg Kommune:

”Indtil nu har vi især fokuseret på at løfte elevernes læring og trivsel ved at gøre dem i stand til at forstå og relatere sig til skolens overordnede dagsorden om læring. Men forskning viser, at en række elementer som blandt andet lærertydelighed er særligt effektivt i forhold til at skabe læring, trivsel og inklusion. Ved at udvikle vores medarbejderes og lederes kompetencer inden for disse områder forventer vi, at projektet både vil øge andelen af elever, som er inkluderet i almenskolen, og skabe øget læring og trivsel hos alle børn”, siger han.

Samarbejde på tværs af kommunegrænser

Projektet strækker sig fra 1. august 2015 til 31. december 2017. I denne periode afvikles kompetenceudviklingsforløb for alle lærere, pædagoger, ledere og udvalgte faglige vejledere. Desuden oprettes på alle niveauer faglige netværk på tværs af kommunegrænserne, og det tilfører projektet en ekstra dynamik, fortæller skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen fra Norddjurs Kommune:

”Netværkene giver os mulighed for at trække på hinandens erfaringer i de to kommuner og udveksle viden og inspiration. Samtidig håber vi, at netværkene vil være nyttige for medarbejderne og lederne i det praktiske arbejde på skolerne”, siger han.

En anerkendelse og en håndsrækning

Borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde (S) glæder sig over donationen fra A.P. Møller Fonden:

”Det er en anerkendelse af det store arbejde, skolerne allerede gør for at skabe læring, trivsel og inklusion, og en håndsrækning til at fortsætte det gode arbejde. Samtidig ligger det helt naturligt i forlængelse af vores samarbejde med John Hattie og Skanderborg Kommunes overordnede strategi for, at alle elever trives. Den handler om, at alle børn, skal lære så meget, som de kan, og dagligt opleve, at de deltager i gode, meningsfulde fællesskaber”, siger han.

Også Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen (S) er glad for, at A.P. Møller Fonden har bevilget midler til det tværkommunale kompetenceudviklingsprojekt:

”I Norddjurs Kommune vedtog vi i 2012 vores ”Politik for inklusion og tidlig indsats”. Med den har vi fastlagt høje ambitioner om kvalitet i inklusionsarbejdet. Sammen med folkeskolereformen stiller det meget store krav til viden og kompetencer hos de ledere, lærere og pædagoger, der skal løse opgaven i det daglige arbejde. Derfor glæder det mig naturligvis, at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte vores projekt, så vi i samarbejde med Skanderborg Kommune får endnu større mulighed for at sætte fokus på læring og trivsel for alle elever,” siger Jan Petersen.

Fonden

Bestyrelsen bag A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole.
Nu støtter fonden skolerne i Skanderborg og Norddjurs kommuner med 5.5 mio. kr.

Projektet

Projektet titel er
”Faglig opkvalificering af inklusionsindsatsen i Norddjurs og Skanderborg kommuner”.
Kompetenceudviklingen skal foregå på alle niveauer i de to kommuner, fra ledere over faglige vejledere til lærere og pædagoger.

Nyhedsdato: 08.06.2015