Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pleje af sjælden natur på Anholt

Efter 5 års projektarbejde har Norddjurs Kommune endelig modtaget tilstrækkelige fondsmidler til, at en tiltrængt naturpleje i dele af den værdifulde natur på Anholt kan sættes i gang.

Størstedelen af Anholt består af klit- og hedelandskaber, som Danmark kun har ganske få tilbage af. Ørkenen, som er Nordeuropas største lavhede, har en storslået og særegen natur, der er rig på plantearter, udsyn, plads og ro.

Områderne er fredede og udpeget som sjældne, truede og bevaringsværdige i Natura 2000 planerne - de planer, som alle kommuner er pålagt af EU at udarbejde for, at Europas naturværdier kan sikres for nutiden og fremtiden. Der er 750 forskellige plantearter på øen og nogle af de nyere arter er desværre såkaldte invasive arter, der truer den fine balance i øens bevoksning. Det er især bjergfyr, birk og rynket rose, der breder sig.

Naturpleje i udbud

For at få bugt med de uønskede arter er det nødvendigt at fjerne alle forekomster i de belastede områder, og langt størstedelen skal fjernes uden maskinhjælp. Til denne omfattende opgave har Norddjurs Kommune ansøgt om og modtaget over 3 millioner i støtte fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Opgaven har været i udbud, og firmaet Kaj Bech A/S, som har specialiseret sig indenfor pleje af naturområder, har vundet entreprisen.

Kaj Bech A/S går et travlt forår i møde, hvor der til tider vil være op til 15 medarbejdere på arbejde i Ørkenen. Alle har sat sig godt ind i opgaven og er meget opmærksomme på de særlige forhold, som gør sig gældende i øens unikke og følsomme natur.

Lokal arbejdskraft

Arbejdet vil blive ledet af Kaj Bech A/S, men den lokale arbejdskraft på Anholt vil også blive inddraget så vidt muligt. Det skyldes, at kommunen også har fået en halv million fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at skabe lokale arbejdspladser på øen i forbindelse med projektet. Den store, lokale viden om naturen vil også blive inddraget i den videre tilrettelæggelse af arbejdet.

Bekæmpelse i felter på 50x50 meter

Projektområderne bliver i disse dage inddelt i felter på 50x50 meter. De markeres med 1 ½ meter høje pæle, og den nøjagtige inddeling skal sikre, at alle arealer bliver gennemgået omhyggeligt.

Rydningerne bliver udført med skånsomme metoder og alt afhøstet plantemateriale fjernes fra arealerne. Langt størstedelen af den uønskede rynket rose vil blive fjernet ved manuel opgravning med spade eller greb, og der køres mindst muligt i terrænet. Bjergfyr, birk og rynket rose vil blive fjernet med maskiner og flishugget.

I alt 370 hektar natur vil blive gennemgået og det forventes, at det samlede, ryddede areal ende på cirka 129 hektar.

Frivillige aftaler

Biolog i Norddjurs Annette Limborg Madsen glæder sig over projektets realisering: "Vi har haft en god dialog med de berørte lodsejere med fokus på at gennemføre projektet via frivillige aftaler. Det er lykkedes rigtig godt. Rydningsarbejdet starter nu og forventes afsluttet inden 1. maj, og vi opsætter informationsskilte til de forbipasserende, der gerne vil vide hvad der sker på øen" fortæller Annette Limborg Madsen.

Opgaven med at pleje naturen på Anholt hører aldrig op. Målet er, at fastholde den værdifulde lysåbne natur i fremtiden og derfor arbejdes der fortsat på at skaffe penge til pleje af naturen på øen.

Nyhedsdato: 29.01.2015