Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dialogforum for socialt udsatte i Norddjurs Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde tirsdag den 9. december at nedsætte et dialogforum for socialt udsatte i Norddjurs Kommune.

Dialogforummets målgruppe er borgere, der befinder sig i en udsat livssituation, der f.eks. skyldes hjemløshed, stof- og alkoholforbrug, sindslidelse m.m. Dialogforummet skal supplere de talerør, der i forvejen er på velfærdsområdet som f.eks. handicaprådet og ældrerådet.

Kommunalebestyrelsens beslutning sker samtidig med vedtagelsen af en procesplan for udarbejdelsen af en overordnet socialpolitik for Norddjurs Kommune.

Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller udtaler:

"Dialogforummets rolle skal bl.a. være at give input til det politiske arbejde for området for socialt udsatte. Det skal også være med til at sikre, at denne gruppe borgere i endnu højere grad får et talerør, så de kan bidrage til vores fælles løsning af opgaverne på området for socialt udsatte. Har vi som kommune øje for dét, ligger der her et stort potentiale ".

Dialogforummet kommer til at bestå af i alt 11 medlemmer med særlig viden og interesse for området. Det er i den forbindelse et vigtigt mål, at der i forbindelse med opstarten af dialogforummet arbejdes på at få tilknyttet to repræsentanter for målgruppen. Der vil blive afholdt halvårlige møder samt et årligt dialogmøde med repræsentanter for de politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Nyhedsdato: 15.12.2014