Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Pressekontakt

Den overordnede styring af Norddjurs Kommunes kommunikationsindsats såvel eksternt som internt henhører under direktions­sekre­tariatet.

Opgaven varetages i det daglige af kommunikationsmedarbejdere Mathilde Loft Nørgaard og Heidi Irene Johannesen.

Kontakt

Mathilde Loft Nørgaard

Telefon: 89 59 10 38
E-mail: mln@norddjurs.dk

Heidi Irene Johannesen

Telefon: 89 59 10 47
E-mail: hij@norddjurs.dk