Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rettelse i indberetning af stemmer – ingen betydning for valgresultatet

Efter kommunalvalget er valgbestyrelsen i Norddjurs Kommune blevet opmærksom på, at der er sket en fejl i forbindelse med indberetningen af personlige stemmer på valgstedet i Rougsø/Ørsted.

Det har ingen betydning i forhold til, hvem der er blevet valgt til den nye kommunalbestyrelse.

Helt konkret er Hans Fisker Jensen (S) blevet tildelt 31 stemmer, som rettelig burde være gået til en anden kandidat, partifællen Tom Bytoft.

Norddjurs Kommune har straks taget kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet og har på den baggrund fået lov at åbne valgsystemet igen og har rettet fejlen.

Der vil snarest blive indkaldt til et nyt møde i valgbestyrelsen i Norddjurs Kommune med henblik på en endelig godkendelse af valget.

Alle indberetninger og resultater fra alle valgsteder i Norddjurs Kommune er blevet gennemgået igen.

Alle andre tal stemmer overens med de tal, der er blevet registreret og indberettet til ministeriet.

Nyhedsdato: 18.11.2021