Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sommerhusgrund til salg

Sommerhusgrund beliggende Klitten 11, Grenaa Strand udbydes til salg.

Grunden udlejes på en 30-årig lejekontrakt, der er uopsigelig fra udlejers side.

Lejeren har forkøbsret til grunden.

For grunden er fastsat en mindstepris på 1.400.00,00 kr.

Kommunen forbeholder sig at kunne forkaste alle tilbud og er ikke forpligtet til at sælge til mindsteprisen.

Tilbudsgiver er ikke afskåret i at tilbyde en højere pris end den fastsatte mindstepris.

Tilbud skal fremsendes til Norddjurs Kommune på mail til RHC@norddjurs.dk, senest mandag den 12. april 2021 kl. 12.00.

Grunden sælges i overensstemmelse med vedlagte udbudsbetingelser samt salgsbetingelser for salg af boligparceller/sommerhusgrunde.

Norddjurs Kommune afholder udelukkende udgifter til udmatrikulering, jf. herudover pkt. 12 i salgsbetingelserne vedr. omkostningsfordeling.

Læs mere om byggegrunde til salg

Nyhedsdato: 26.03.2021