Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bortforpagtning af landbrugsparceller

Norddjurs Kommune udbyder fem landbrugsparceller til bortforpagtning.

Fristen for indlevering af bud er fredag d. 2. juli 2021 kl. 12:00 på Kirkestien 1, 8961 Allingåbro.

Det drejer sig om følgende landbrugsparceller:

  • Parcel nr. 35a+b er beliggende ved Mellemstrupvej i Grenaa, arealet er 1,15 ha.

  • Parcel nr. 2018 er beliggende ved Auningvej i Nørager, arealet er 1,64 ha.

  • Parcel nr. 2019 er beliggende ved Rougsøvej i Ørsted, arealet er 1,38 ha.

  • Parcel nr. 3005 er beliggende nord for Energivej i Auning, arealet er 5,82 ha.

  • Parcel nr. 3006 er beliggende ved Industrivej i Auning, arealet er 0,67 ha.

Materialet kan fås ved henvendelse til Trine Christensen på telefon 89 59 40 34 eller på mail toc@norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 18.06.2021