Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2021

Det er nu muligt at søge handicaprådets tilgængelighedspulje til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune.

Puljen udgør årligt 0,1 mio. kr.

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 18. februar 2021.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i slutningen af april, og umiddelbart herefter vil bevilgede midler blive udbetalt. 

Yderligere oplysninger, elektronisk ansøgningsskema samt oplysninger om hvilke projekter, der tidligere har fået bevilget tilskud kan findes her:

Nyhedsdato: 27.01.2021