Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dokumentation af COVID-19 test, hvis du ikke har NemID

Documentation for COVID-19 test for those without NemID.

 • For text in English see below.

På Covidresults.dk kan personer uden dansk cpr-nummer og NemID se deres COVID-19 testsvar.

Før du kan blive testet, skal du oprette en profil på Covidresults.dk.

Det er også muligt at downloade eller printe et certifikat, der dokumenterer testen.

Opret dig som bruger på Covidresults.dk, inden du testes

Du skal oprette dig som bruger på Covidresults.dk, inden du PCR-testes på et offentligt testcenter i Danmark.

Det gør du ved at følge disse trin:

 • Du angiver din mailadresse på forsiden af Covidresults.dk og trykker på det aktiveringslink, som du modtager i din mail

 • Du oplyser dit navn, nationalitet og telefonnummer og accepterer brug af hjemmesiden

 • Du skal aktivere et ekstra lag sikkerhed. Vælg SMS ”Enable”. Du vil få tilsendt en SMS-kode

 • Du vælger et password, som du kan huske

Når du er oprettet som bruger, kan du blive testet på en Testcenter Danmark teststation og efterfølgende se svaret på Covidresults.dk.

Du behøver ikke bestille tid til test.

Når du møder op til test

Du skal vise stregkode fra Covidresults.dk til personalet, når du skal testes.

Stregkoden finder du under din brugerprofil.

Du kan medbringe et print af stregkoden, eller du kan på teststedet logge ind på Covidresults.dk fra din mobiltelefon.

Se prøvesvar

Log ind på Covidresults.dk for at se dit prøvesvar.

Du vil normalt kunne se svaret på din COVID-19 test senest to dage efter, du har fået foretaget testen.

Ofte vil du kunne se svaret allerede dagen efter.

Print eller download testcertifikat

Du har på Covidresults.dk mulighed for at dokumentere, at du er blevet testet.

Når du har fået svar på testen, kan du downloade eller printe et certifikat, der viser, hvornår du er testet.

Du kan vælge mellem to certifikater:

 • Certifikat med prøvesvaret. Vælg ”View certificate”

 • Certifikat uden prøvesvar. Vælg ”Certificate without test result”

Kontakt

Hvis du oplever fejl eller problemer med Covidresults.dk, så kontakt Sundhed.dk's support på e-mail covidresultssupport@sundhed.dk eller telefon 32 42 04 42.


Documentation for COVID-19 test for those without NemID

At Covidresults.dk, people without a Danish civil registration number (CPR number) and NemID can see their COVID-19 test result.

Before you can be tested, you must create a profile at Covidresults.dk. You can also download or print a certificate to document that you have been tested.

Register as a user at Covidresults.dk before being tested

You must register as a user at Covidresults.dk before you can be tested at a public test centre in Denmark.

You register by following these steps:

 • Enter your email address on the front page of Covidresults.dk, and click the activation link that you receive in your email

 • Enter your name, nationality and telephone number and accept to use the website

 • Add an additional layer of security. Select SMS “Enable”. You will receive an SMS-code on your mobile phone

 • Choose a password that you can remember

When you have registered as a user, you can be tested at a Testcenter Danmark test centre and see your test result at Covidresults.dk.

You don’t have to book a test appointment.

When you arrive for the test

You must show the barcode from Covidresults.dk to the staff before your test.

You can find the barcode under your user profile.

You can bring a print of the barcode, or you can log in to Covidresults.dk from your mobile phone at the test centre

See your test result

Log in to Covidresults.dk to see your test result.

You will normally be able to see your test result no later than 2 days after the test. You will often be able to see the test result already the next day.

Print or download test certificate

At Covidresults.dk, you can document that you have been tested. When you have received your test result, you can download or print a certificate that documents when you were tested.

You can choose between two certificates:

 • Certificate with the test result. Select “View certificate”

 • Certificate without test result. Select “Certificate without test result”

Contact

If you experience problems with Covidresults.dk, please contact Sundhed.dk support by e-mail covidresultssupport@sundhed.dk, telephone +45 32 42 04 42

Nyhedsdato: 15.02.2021